Индекс на телесната маса

Показателят "Индекс на телесната маса" (ИТМ, англ. body mass index - BMI) е разработен от белгийскят социолог и статистик Адолф Кетеле (Adolphe Quetelet) през 1869 година. Това е величина, която позволява да се оцени степента на съответствие между ръстът на човека и неговото тегло. От това косвено се прави оценка дали килограмите са недостатъчно, теглото е нормално или наднормено. Това е важно при определяне необходимостта от лечение. Въпреки масовото му прилагане в различни сфери, индексът на телесната маса трябва да се използва внимателно. При професионалните спортисти резултатът може да е много невярен заради развитата мускулатура. Ситуацията се уточнява с използване на допълнителни показатели - индексите на централно затлъстяване. В практиката за определяне на нормалната маса на тялото са получили разпространение и се използват още ред други подобни показатели - индексите на Брок, Брайтмън, Бернхард, Одер, Норден, Татон и други. Все пак, какви са идеалното и нормалното тегло?


    Индексът на телесната маса (ИТМ или BMI) се измерва в килограми на квадратен метър и се определя по следната формула:
    ИТМ = тегло / (ръст х ръст)
където теглото е в килограми, а ръстът в метри. Примерно, за човек с тегло 85 кг и ръст 164 см
    ИТМ = 85 : (1,64 × 1,64) = 31,6
    Световната здравна организация указва следните норми за индекс на телесната маса, независимо от възрастта, пола или други индивидуални характеристики:

състояние         индекс на телесната маса
тежко недохранване       < 16,0
средно недохранване       16 — 16,99
леко недохранване        17 — 18,49
поднормено тегло        < 18,5
нормално тегло         18,5 — 24,99
наднормено тегло        ≥ 25,0
предзатлъстяване        25 — 29,99
затлъстяване          ≥ 30,0
затлъстяване I степен      30 — 34,99
затлъстяване II степен     35 — 39,99
затлъстяване III степен     ≥ 40,0

     Нормално, за хората на различна възраст са различни стойностите на оптималният ИТМ:

Възраст   Оптималният ИТМ
19 – 24    19 - 24
25 – 34    20 - 25
35 – 44    21 - 26
45 – 54    22 - 27
55 – 64    23 - 28
над 65     24 – 29

    Индексът на телесната маса трябва да се използва внимателно и то за ориентировъчни цели. Стана дума, че при спортистите грешката може да е голяма. Причината за това е, че мускулите тежат с около 30% повече от мастните тъкани. Така, за един мускулест човек индексът може да съответства на затлъстяване при идеална негова форма. Аналогично, за един човек със слабо развити мускули индексът може да е идеален, а при него да има натрупани на корема прилично количество излишни мазнини. Затова много от диетолозите искат да се ориентират и по външния вид, а най-добрия показател при самоконтрол се вижда на огледалото.
    И другото. Тази формула е вярна за хората, които са средни на ръст (мъже – 168–188 см и жени - 154–174 см). При по-ниските идеалното тегло е с около 10% по-ниско, а при по-високите с около 10% по-високо.

    Индекс на Кетеле.
    Съвпадението на имената не е случайно, защото авторът е един и същ. Но това е друг индкс, различен от популярният ИТМ.
    Този индекс се изчислява като теглото (в грама) се раздели на ръста (в сантиметри). За да го използвате за оценка, трябва да отчитате възрастта и да определите типа на телосложението си. Последното става лесно като застанете пред огледалото, приберете стомаха и поставите две линийки или просто дланите си върху долните ребра. Ако ъгълът между тях е по-скоро тъп (над 90 градуса), телосложението ви се смята за едро. Ако е около 90 градуса - нормално телосложение. При остър ъгъл (под 90 градуса) говориме за слабо телосложение. Резултатите се оценяват по следната таблица:

Възраст    Телосложение
       едро        нормално      слабо
       Мъже  Жени    Мъже  Жени    Мъже  Жени  
26–39 год   390–430 380–420   350–390 340–380   340–350 330–340
от 40 год   До 450 До 440   До 410 До 400   До 370 До 360

    Тази формула може да се използва от хора с вякакъв ръст, ако достатъчно честно определят типа на телосложението си. Ако резултатите се доближат на 5-10 пункта до зададената горна граница, това е повод да корегирате своето хранене и да започнете повече да се движите - най-добре да започнете да спортувате.

    Индексите за централно затлъстяване помагат да се уточни ситуацията и оценката направена с помощта на ИТМ. Те характеризират степента на натрупване на мазнини около вътрешните органи на тялото. Има няколко различни индекса:
    1. WHR (waist-hip ratio) - представлява съотношението на обиколката на талията към обиколката на таза. Определя се с помощта на обикновен шивашки метър по следния начин:
    - Измерете обиколката на талията малко над нивото на пъпа.
    - Измерете обиколката на таза на най-широкото място на тялото ви. Краката при това трябва да са един до друг. Не трябва да гълтате корема, а напротив - да го отпуснете.
    - разделете обиколката на талията на обиколката на таза.
    Оценката е според следните норми:
    • за жени < 0.85
    • за мъже < 1.0
    Ако този индекс расте, значи сте започнали да трупате мазнини. В идеалният случай не трябва да надвишава 0,8. Иначе, трябва да наблегнете на тренировките.
    2. WTR (waist-thigh ratio) - това е съотношението между обиколката на талията и обиколката на бедрата (измерва се при горната една трета на бедрата). Нормите са следните:
    • за жени < 1.5
    • за мъже < 1.7
    3. WHtR (waist-height ratio) - това е съотношението между обиколката на талията и ръста. Нормите са следните:
    • за жени до 40 години < 0.5
    • за мъже до 40 години < 0.5
    • за жени и мъже над 40 години - до 0.6.
    4. WAR (waist-arm ratio) - това е съотношението между обиколката на талията и обиколката на ръката (измерва се тав, където бицепсът е най-голям). Нормите са следните:
    • за жени < 2.4
    • за мъже < 2.4

    За преодоляване на цитираните недостатъци на ИТМ, през 2000 г. колектив от учени е предложил като алтернатива нов индекс - Индекс на обема на тялото (англ. Body Volume Index, BVI). Към този момент индексът е преминал двугодишни изпитания в клиники на Америка и Европа по проекта Body Benchmark Study. Индексът и методът за прилагането му са на основата на използването на триизмерен скенер. Още не е възприет и навлязъл масово в практиката.

    В практиката се използват повече или по-малко още няколко индекса:
    • Индекс на Брок - използва се при ръст 155—170 см. При него:
    Нормалната маса на тялото (кг) = Ръст (см) - 100 ± 10%
    Има и усъвършенствани формули на Брок:
    - От ръстът се изважда не 100, а 103 при ръст до 165 см, 106 при ръст 166-175 см, 110 - при ръст над 175 см.
    - От получените резултати по формулата на Брок се изваждат 10% при възраст до 30 години, а при възраст над 50 години се добавят 5%.
    - Модифициран вариант в зависимост от типа телосложение.
    Тук са три основни типа телосложение: астеничен, нормостеничен и хиперстеничен. Най-лесно може да се определи към кой тип спадате като измерите обиколката на китката:
   - при астениците  тя е под 16 см за жените, а при мъжете под 17 см
   - при нормостениците тя е 16-18 см при жените, а при мъжете 17-20 см
   - при хиперстениците – над 18 см при жените и над 20 см при мъжете.
    Към резултатите за теглото по формулата на Брок се добавят 10% за астениците, при нормостениците остава същото, а за хиперстениците се изваждат 10%.
    • Индекс на Брайтман
    Нормалната маса на тялото (кг) = Ръст (см) х 0,7 - 50
    • Индекс на Бернхард
    Нормалната маса на тялото (кг) = Ръст (см) х Обиколка гръден кош (см) : 240
    • Индекс на Одер
    Нормалната маса на тялото (кг) = Растояието от темето до симфизата (см) х 2 - 100
    • Индекс на Нордън
    Нормалната маса на тялото (кг) = Ръст (см) х 420 : 1000
    • Индекс на Татон
    Нормалната маса на тялото (кг) = ръст-(100+(ръст-100)/20)

    И все пак, какво трябва да бъде идеалното тегло?
    Отговорите са много и различни. С времето, също така вкусовете се променят. Те са различни и при отделните раси и етноси.
    • Много години с голяма популярност се ползва формулата за идеалното тегло на жените известна като "Мечтата на Лоренцо":
    Идеалното тегло на жената =  (ръст в сантиметри – 100) – (ръст в сантиметри – 150) / 2.
    Формулата е доста взискателна и рзултатът се доближава по-скоро до това, което трябва да бъде една 18-годишна девойка.
    • Действително, идеалното тегло е това, което имате на 18 години. Желателно е да го съхраните такова през целия си живот. Но ако за 15-20 години сте се отдалечили от идеала, не си струва да се стремите на всяка цена да се върнете към него. През всеки следващи 10 години енергийните разходи на организма се намаляват с около 10%. Това означава, че ще прибавите по тази причина 5-7 кг към теглото. И отслабването трябва да е оринтирано към допълнителните килограми спрямо новото идеално тегло за съответната възраст, което се определя с помощта на медицинските формули. Ако разликата е:
    - 6 - 14% - вие имате вичко на всичко неголямо наднормено тегло. Може лесно да го победите!
    - 15 – 29% - затлъстяване I степен. Нещата са още във вашите ръце. Само не мързелувайте!
    - 30 – 49% - затлъстяване II cтепен. Най-добре е да се обърнете към лекар и треньор.
    - 50 – 99% - затлъстяване III степен. Само специалист може да помогне!
    - 100% и повече – затлъстяване IV степен. Помощ от ендокринолог екстренно е необходима!
    Не забравяйте още нещо - при жените е нормално да имат повече мазнини от мъжете. Това е защитен механизъм създаден от природата за създаването, защитата и израстването на бъдещото бебе.


Случайна диета

Диета по биоритмите

Как най-добре да разберем своя организъм и да отслабваме в съгласие с природата? В зависимост от сезона, месеца, климатичните условия и даже през различните часове на денонощието в нашите организми се "включват" определени механизми по биоритми, според които можеш да корегираш своето меню. За всичко си има оптимално време, за отслабването - също. Който се храни според вътрешния си биологичен часовник, може да направи своята диета много по-ефективна. На първо място съобразете вашето меню със сезона. Дамите трябва да отчитат месечния цикъл при диетите. Променете начина на хранене през различните части на деня и може да се разделите с излишните килограми без тежки лишения. Прочети повече

Диета за жени с фигура "обърнат триъгълник"

Жените с фигура "обърнат триъгълник" (наричат я също фигура "T", фигура "V", "морков") лесно се забелязват. Всички тези наименования описват атлетичният тип с нешироки бедра, тънка талия, средни гърди и широки рамене. Обикновено имат дълги и стройни крака, което е важно тяхно предимство. Дамите с такова телосложение са много успешни и издръжливи в спорта. Излишните килограми обикновено се трупат само в горната част на тялото - основно на ръцете, раменете, гърдите и шията, по-малко на гърбът и коремът. В такива случаи също има необходимост от правилно хранене и строго регулиране потреблението на мазнини и въглехидрати. Те трябва да се съчетават с добре обмислени програми за тренировка и упражнения. Усилията са насочени към уравновесяване пропорцийте на горната част на тялото с долната. Прочети повече

Диета с елда (гречка)

На основата на елдата (гречката) са създадени едни от най-простите, ефективни и безапасни диети за отслабване. Родината на това растение са планинските райони на Индия и Непал. Непретенциозна култура, която расте на почти всякакви почви, отглежда се без химикали и една от малкото, за които досега не са измислили как генно да ги модифицират. Популярна е и на Изток и на Запад, като понякога я наричат "царицата на зърнените култури" заради множеството полезни свойства, които има. Основният продукт при тези диети е запарената елда, която елементарно се приготвя в домашни условия. Курсът продължава до две седмици, за което време може да се разделите с до 10-15 кг. За това време ще ви е необходимо не повече от 2-3 кг. елда. Има и по-облекчени варианти с добавяне на кисело мляко, кефир, извара, сушени и пресни плодове и други продукти, които е по-леко да се спазват, но и резултатите съответно ще са по-скромни. Прочети повече

Зоналната диета на д-р Бари Сиърс

Случвало ли ви се е някога всичко да върви по мед и масло? Събуждате се в прекрасно настроение, изпълнени с енергия. На работа разрешавате проблеми, които довчера са ви се стрували непреодолими. Изпълнявате задълженията си без усилия. Спортувате леко и неуморимо. След вечеря не се отпускате като парцал пред телевизора, а разполагате с енергия дори за дискотека. Без да знаете, вие сте били в "зоната" – онова мистериозно, но реално състояние, в което мозъкът и тялото дават най-доброто от себе си. Как да задържим обаче това състояние за дълго? Като поддържаме хормоналния си баланс чрез подходящо хранене – това е простият отговор на световноизвестния учен д-р Бари Сиърс. Прочети повече

Диета със сланина и тлъсто месо

Отслабване със сланина и тлъсто месо. На много хора направо се изправя косата като прочетат това изречение. А точно това е същността на методиката на д-р Ян Квашневский (dr Jan Kwaśniewski). За разделяне с излишните килограми формулата му е: никакви зърнени култури, захар, бобови растения + малко картофи и плодове + много мазнини, особено животинска мазнина. Това не е поредната измислица на някакъв шарлатанин. Квашневский е уважаван полски диетолог и лекар терапевт. Повече от 30 години се занимава с проблемите на здравословното хранене, изследванията му са обобщени в собствена система и публикувани в книгата му "Оптималната диета". Предложенията му наистина са необичайни. Важното е, че работят и подхождат на вкусът на много хора. Има последователи в целия свят, а в Полша те са над 2 милиона. Прочети повече

Разгледай всички диети 135

Случайна статия

Хранителни добавки за изгаряне на мазнини

Много хора си мислят, че хранителнита добавки за изгаряне на мазнини са плод на капризите на онези девойки, които не искат да се занимават със своята фигура с по-здравословните и обичайни методи. Обаче, в действителност добавките за изгаряне на мазнини са дошли на масовия пазар от професионалния спорт и по своята природа не са "таблетки за мързеливите". Има две кардинално противоположни мнения за тези препарати, главно заради рекламите. От една страна, това са "чудо-таблетки", които просто "хапваш и отслабваш". От другата страна се сблъскваме с огромно количество препоръки - в никакъв случай да не вземаме таблетки за отслабване, защото от тях има само вреди и никаква полза. Едва ли ще се намери човек, който да се отнася равнодушно към излишните мазнини в своя организъм. Затлъстяването води към влошаване здравето и болести. А и просто не е красиво. Въпросът е - струва ли си да помагаме на организма като приемаме хранителни добавки за изгаряне на мазнини? Прочети повече

Методът "почивка-пауза" за повишаване силата и мускулната маса

Практически, техниката не е нещо сложно: изпълнявате с голяма тежест едно или няколко повторения до отказ, почивате 10-15 секунди и после отново правите колкото можете повторения до отказ - това се повтаря колкото пъти можете. Този метод за увеличаване интензивността на тренировките е известен отдавна. Той позволява упражненията да се изпълняват с по-големи тежести като се разбива натоварването на по-малки сегменти с цел увеличаване тренировъчният обем за по-малко време. Отговорът на мускулите е еднозначен - нарастване силата и мускулна хипертрофия. Техниката е намерила място в програмите на Джо Уайдър, Винс Жиронда и ред известни спортисти, но най-много популярност получава от Heavy Duty на Майк Менцер и системата DoggCrapp на Данте Трудел. Това е метод подходящ само за напреднали, защото натоварването е огромно и максимално изцежда мускулите, рискът от травми е висок. Просто и тежко, но много ефективно, когато се прилага умно. Прочети повече

Умами - тайните на петия вкус

Преведено от японски, умами (うま味) означава нещо вкусно и приятно. Умами е признат като петия вкус след сладкото, соленото, киселото и горчивото (все още спорят за шестия вкус олеогустус – вкусът на мазнината). На езика има специални рецептори, с които човек усеща вкусът умами. През 1908 година японският учен Кикунае Икеда успява да изолира веществото, което предизвиква умами и същата година открива как да го синтезира. Това е мононатриев глутамат - сол на натрия и глутаминовата киселина, който е известен с няколко наименования и е регистриран като хранителна добавка Е621. Въпреки японското наименование, умами не е само в азиатската кухня. В естествен вид вкус умами имат майчината кърма, месото, костния бульон, киселото зеле, зрелите домати, гъбите, рибата, зрелите сирена и др. Друг въпрос е, че от откриетието се възползва кулинарната индустрия и твърде много продукти са с добавката Е621. Прочети повече

Пчелен подмор за отслабване

Повечето хора не са наясно с удивителните свойства на пчелният подмор. Често, използването на умрелите пчели се приема като някакъв знахарски ритуал, а лечението с тях се смята за някакво шарлатанство и чиста измама. Рецептите с пчелен подмор са познати още от древността и в тях няма нищо свръхестествено. Използвали са ги древните египтяни, известният римски лекар Гален, за тях се говори в английските медицински книги от XVII век и в други документи. Това е един естествен природен склад на уникални целебни вещества, който има висок бисок биоенергетичен потенциал и с успех може да се използва за оздравяване на човека. Хората с повече излишни килограми са готови да приемат какви ли не опасни препарати, а тук се предлага едно необичайно наистина, но достъпно и натурално средство - своебразен "чай", настойка или подправка на прах от мъртвите насекоми. Нетрационен метод за борба със затлъстяването, който може да ви помогне. Прочети повече
Разгледай всички статии
Създадено от BdinSoft