Формулите за идеалното тегло. Индекс на масата на тялото

Може ли да се пресметне какво трябва да е идеалното ни тегло? Оказва се - да. Днес най-често се ползва формулата създадена от белгийския социолог и статистик Адолф Кетеле (Adolphe Quetelet) и определяния с нея Индекс на масата на тялото - ИМТ ((BMI - body mass index). Това е величина, позволяща да се оцени съответствието между масата (теглото) на човека и неговият ръст, и по такъв начин косвено да се оцени дали неговото тегло е недостатъчно, нормално или с излишък. Освен този показател, в практиката са намерили място още индексите на Кетеле, Брок, Брайтман, Девънпорт и др. Специално място заемат индексите на централно затлъстяване. И още един особен индекс - Мечтата на Лоренцо. Тази формула е разработена специално за определяне на идеалното тегло на дамите. И все пак, какво е идеалното тегло? Почетете и намерете верния отговор за себе си.


    * Индексът на масата на тялото - ИМТ ((BMI - body mass index) е измислен от Адолф Кетеле през 1869 година, но и до днес е напълно актуален и се ползва в диетологията.
    Това е показател, който позволява да се оцени степента на съответствие между масата (теглото) на човека и неговият ръст. Този индекс позволява да се определи, макар и косвено, дали масата е достатъчна или големината й се отклонява от нормата. ИМТ се изчислява лесно по формулата:
    ИМТ = МТ / (РхР)
където МТ - масата в килограми, Р - ръстът в метри
    Например, тегло на човека = 85 кг, ръст = 164 см. Съответно, индексът на масата на тялото в този случай е равен на: ИМТ = 85 : (1,64 × 1,64) = 31,6
    Световната здравна организация (СЗО) дава следните препоръки (стандарт) за тълкуване на резултата (за хората над 18 години):

Индекс на масата   Съответствие между масата (теглото) на
на тялото      човека и неговият ръст
16 и по-малко    изразителен недодостиг на масата (теглото) на тялото
16—18,5       недостатъчна маса на тялото
18,5—24,99      нормална маса на тялото
25—30        излишна маса на тялото (предзатлъстяване)
30—35        затлъстяване I степен
35—40        затлъстяване II степен
40 и повече     затлъстяване III степен (морбидно затлъстяване)

    При затлъстяване I степен - теглото превишава идеалното с 15% – 30%. При затлъстяване II степен - наднорменото тегло е в повече с 30% - 45%. А при затлъстяване III степен (морбидно затлъстяване) - теглото превишава нормата с повече от 45% и се налагат хирургични способи за лечение.
    Индексът на масата на тялото трябва да се използва с внимателна преценка на телосложението на човека. Проблемът е, че мускулите имат с около 30% по-голямо относително тегло от мастната тъкан. Затова при един спортист с едро телосложение и развити мускули индексът може да покаже затлъстяване, а в действителност тялото му да е в нормата и идеална форма. Аналогично при човек със слабо телосложение, неразвити мускули и тънки кости индексът може да показва, че е в нормата, а на практика при него да има реално затлъстяване. За изясняване на този проблем се използва следващия индекс.
    * Индекс на Кетеле
    Съвпадението на имената не е случайно. И тази формула е от автора на индекса на масата на тялото. Но нейното предназначение е да отчита и телосложението на човека. А резултатът се оценява във връзка с възрастта. Формулата е проста:
    Индекс на Кетеле = МТ / Р
където МТ - масата в грамове, Р - ръстът в сантиметри.
    Този резултат се оценява с помощта на следващата таблица. Но, за да го направите, трябва първо честно да определите типа на вашето телосложение. Това се прави най-лесно така: Заставате пред огледалото и максимално прибирате корема (колкото можете). Поставяте върху най-долните ребра от двете страни на тялото две линийки или просто дланите си. Ако ъгълът между тях е по-скоро остър - имате слабо телосложение. При прав ъгъл (около 90 градуса) - нормално телосложение. А при тъп ъгъл (повече от 90 градуса) - природата ви е надарила с едро телосложение. После оценете съответствието на резултатите с нормите по таблицата:

Възраст    Телосложение
       едро        нормално      слабо
       Мъже  Жени    Мъже  Жени    Мъже  Жени
26–39 год.  390–430 380–420   350–390 340–380   340–350 330–340
над 40 год.  До 450 До 440   До 410 До 400   До 370 До 360

    Ако надвишавате границите, теглото е в повече. Ако сте под тях - теглото е под нормата.  
    Пример: Жена, на 45 години, тегло 70 кг, ръст 160 см, телосложение едро. Индексът на Кетеле = 70 000 / 160 = 437,5. За нея това е нормално тегло. Но, ако беше с 6 години по-млада или имаше друг тип телосложение, щеше да се смята за пълна.
    Формулата буди уважение със своята простота и за това, че се отчитат няколко фактора - тегло, ръст, възраст и тип телосложение. Ясно е, че тя не може да се използва в периода на растежа (до 25 години), през който тялото на всеки се развива строго индувидуално. При всеки случай, когато се доближавате до границите на стойностите (още повече - ако сте извън тях), имате повод да внесете корекции в режима си на хранене и физическо натоварване.
    * Индекси на централното затлъстяване
    Недостатък на индексът на масата на тялото е, че не дава никаква информация относно количеството мастна тъкан и което е по-важно, къде е локализирана тя в тялото. Регионалното разпределение на мастната тъкан е изключително важен аспект на затлъстяването, определящ честотата и тежестта на проявление на съпътстващи заболявания. Натрупването на мастна тъкан в абдоминалната област, известно като андроидно (централно, от мъжки тип) затлъстяване, е свързано със значително повишен здравословен риск в сравнение с гиноидното (крушовидно, от женски тип) затлъстяване. Отговорите на тези въпроси се дават с помощта на индексите на централното затлъстяване.
    Това са показатели, които характеризират степента на натрупване на мазнини около вътрешните органи. Нека ги разгледаме по отделно:
    1. WHR (waist-hip ratio)
    Този индекс се определя като съотношение на обиколката на талията към обиколката на таза. Съотношението между тези две "рискови зони" точно показва какво е вашето състояние. Ако расте - значи набирате мазнини, ако намалява - значи се разделяте с мазнините. За измерване се използва обикновен шивашки метър. Изчислява се по следния начин:
    - Измерете обиколката на талията малко над пъпа.
    - Измерете обиколката на таза при най-широкото място на дупето (Краката са отделно, не събрани. Не гълтайте корема, а го отпуснете.)
    - Разделете обиколката на талията на обиколката на таза.
    Нормата за този индекс е:
    • за жените < 0.85;
    • за мъжете < 1.0.
    В идеалният случай, това число не трябва да е повече от 0,8. В противен случай, трябва сериозно да наблегнете на тренировките.
    2. WTR (waist-thigh ratio)
    Този индекс представлява съотношението на обиколката на талията към обиколката на крака. Обиколката на крака се измерва под горната една трета на бедрото. Нормите са следните:
    • за жените < 1.5;
    • за мъжете < 1.7.
    3. WHtR (waist-height ratio)
    Този индекс представлява съотношението на обиколката на талията към ръста. Нормите са следните:
    • за жените до 40 год. < 0.5;
    • за мъжете до 40 год. < 0.5;
    • за жени и мъже към 50 год. - до 0.6.
    4. WAR (waist-arm ratio)
    Този индекс представлява съотношението на обиколката на талията към обиколката на ръката. Ръката се измерва в средната част на мишницата - там, където бицепсът е най-обемист. Нормите са следните:
    • за жените < 2.4;
    • за мъжете < 2.4.
    * Други индекси за оценка на теглото.
    През годините различни автори са измислили още доста формули и индекси. Те са по-малко популярни, но все пак се срещат в практиката.
    • Индекс на обема на тялото BVI (Body Volume Index). Предложен е през 2000 година за оценка на затлъстяването и като алтернатива на индекса на масата на тялото, който има своите несъвършенства и не отчита всички фактори. Към момента, все още тази методика се изпитва в клиники на Европа и Америка и още практически не се прилага.
    • Индекс на Брок
    За хора с ръст 155-170 см се използва формулата:
    Нормално тегло (кг) = ръст (см)- 100 ± 10%
    - Според усъвършенствания вариант от Бекер, нормалното тегло (кг) се определя, като от ръста (см) се извади 103 (при ръст до 165 см), 106 (при ръст до 166-175 см), 110 (при ръст над 175 см).
    - Друг усъвършенстван вариант е от резултата по формулата на Брок да се извадят 10% за хората на възраст до 30 години, а за тези над 50 години да се прибавят 5%.
    - Има усъвършенстван вариант и според конструкцията на тялото. Хората, според фигурата, се делят на три типа - астеничен (висок, слаб, с тънки кости), нормостеничен (нормален, среден тип) и хиперстеничен (набит, с широки кости). За да се определи типа се измерва китката и се приема следното съответствие:
    астеничен тип - обиколка на китката: жени - до 16 см, мъже - до 17 см
    нормостеничен тип - обиколка на китката: жени - от 16 до 18 см, мъже - от 17 до 20 см
    хиперстеничен тип - обиколка на китката: жени - над 18 см, мъже - над 20 см
    За да се внесат корекции, към резултатите от формулата на Брок се прибавят 10% за хиперстеничния тип или се изваждат 10% за астеничния тип. За нормостеничния тип остават същите.
    • Индекс на Брайтман
    Нормално тегло (кг) = ръст (см) х 0,7 - 50
    • Има и други индекси с подобно предназначение - на Брайтман, Бернхард, Девънпорт, Одер, Ноорден, Татон и др. Те са по-малко популярни. Но следвашият винаги се е радвал на особено внимание.
    * Мечтата на Лоренцо
    Според тази формула се определя идеалното тегло специално за дамите:
    Идеално тегло (кг) жени = (ръст в сантиметри – 100) – (ръст в сантиметри – 150) / 2.
    Пример за жена с ръст 165 см: Идеално тегло (кг) = (165 – 100) – (165 – 150) / 2 = 65 – 15/2 = 57,5. Идеално тегло - 57,5 кг!

    Все пак, какво трябва да бъде нормалното тегло?
    Смята се, че идеалното тегло е това, което имате на 18 годишна възраст. Желателно е да го запазите такова през целия си живот. Но, ако за 15-20 години след това, вие сте се отдалечили от идеала, то не си струва на всяка цена да се стремите да се върнете към него. Отчитайте, че за всеки следващи 10 години след тази възраст енергийните разходи на организма намаляват с около 10%. Съответно, към теглото е нормално да се прибави такъв процент от идеалното. Процентът на мазнините се изменя с около 5%. Най-добре е да се ориентирате към теглото, което се препоръчва от формулите на лекарите и диетолозите.
    Наднорменото тегло включва множество параметри. Най-общо, ако вие сте над нормата с:
    - 6 - 14% - Вие имате всичко на всичко малко повече килограми. Лесно може да се справите с излишното тегло!
    - 15 - 29% - Вие имате затлъстяване I степен. Нещата са все още под вашата власт. Само не мързелувайте!
    - 30 - 49% - Затлъстяване II степен. Най-добре е да потърсите помощ от лекар и треньор!
    - 50 - 99% - Затлъстяване III степен. Само специалистите могат да помогнат за решаване на проблема!
    - над 100% - Затлъстяване IV степен. Спешно се обърнете към ендокринолог!
    Трябва да се помни, че за женския организъм е естествено да има повече мазнини от тези при мъжете. Природата е предвидила тези запаси за защита на плода по време на бременност.


Случайна диета

Царевична диета

Царевицата води началото си от Централна Америка, като се твърди, че е била отглеждана 7000 години преди новата ера. Тя била не само основен поминък за местните жители, но и важна част от тяхната култура. Една легенда на ацтеките разказва, че боговете изпращат златна градушка (царевица), за да нахранят хората. Колумб пренася царевицата в Европа заедно с други неща от Новия свят. Към 21-ви век, царевицата е широко отглеждана култура в целия свят, основно поради способността си да расте при различни климатични условия. Въпреки, че това е основна храна, тя има своето място и в диетичните режими за отслабване. Използват се варената сладка царевица, консервираната царевица, каша от царевица, а също са от полза царевичното олио и отварата от царевична коса (свила). Прочети повече

Пшенична диета

Пшеницата е една от най-древните земеделски култури на планетата. Тя е основна храна от десетки хиляди години. В различните обреди, обичаи и ритуали житните зрънца са символ на богатство, плодородие, нравствена чистота и живот. Хлябът наш насъщен е пшеничен, а нафората символизира тялото Христово. Пшеницата е обожествявана и от древните гърци чрез богинята Деметра, от римляните - чрез боговете Спес и Серес, от египтяните - чрез Озирис и т.н. Не случайно на състезателите в олимпийските игри са давали пшеничен хляб, а всеки римски легионер е получавал по 820 гр. пшенично зърно на ден. В много диети се ограничават белият хляб и тестените изделия. Всъщност, за неособено полезни се смятат продуктите получени при промишлената преработка на зърното, която премахва около 40% от него и най-ценното отива настрани. Целите пшенични зърна са си отличен диетичен продукт и може да помогнат бързо да отслабнете. Прочети повече

Диета със сметана

Може и да не ви се вярва, но има и такава диета – със сметана! Сметаната е един много полезен кисело-млечен продукт. В състава й проблем остават само мазнините, които са значително висок процент - от 10 до 45%. Оттук възникват споровете сред диетолозите, дали може да намери място в менюто на диетите, или не. Успокоителното в случая е, че мазнините се усвояват лесно и това дава основание на лекарите да препоръчват сметана на хора, страдащи от затлъстяване и дори на тези със захарен диабет. Разбира се, не се заблуждавайте, че могат да се поглъщат неограничени количества сметана. Диетата може да се прилага само за 1-2 дни. Това са по-скоро разтоварващи дни в рамките на седмицата. За това време може да свалите около 1-2 килограма, а ако искате да отслабнете повече, ще трябва да повторите след съответната почивка за организма отново този хранителен режим още няколко пъти. Прочети повече

Диета на Абравинел за щитовиден тип тяло

Ендокринната класификация на американския лекар Елиът Абраванел намира приложение за да се ориентирате добре и за храненето и за спорта в ежедневието си. Хората от щитовидния тип ще ги познаете отдалеч – те имат впечатляваща фигура: широки рамене и тесен ханш. При това в комбинация с много фина костна система, което им придава изключителна елегантност. Обикновено проблемите им са в горната част на тялото. Ако се случи да натрупат килограми, излишните тлъстини се струпват именно по ръцете, раменната част и изобщо от талията нагоре. Правилният хранителен режим и избор на спорт по системата на Абравинел помагат за добро здраве и намаляване наднорменото тегло. Прочети повече

Диета със спанак

Спанакът е поредният щедър дар на природата за хората. Неговата родина е древна Персия. Култивирането на спанака се разпространило до Непал, а от там в Китай, където и досега се нарича „Персийско растение“. Маврите го пренасят в Испания около 11 век. От тук тръгва триумфалното му шествие и това растение бързо печели популярност сред различните европейски страни, защото лесно и бързо се отглежда, не изисква особени грижи. Никой друг зеленчук не е имал такава слава каквато спанакът получи през 1960 благодарение на анимационния герой Попай морякът. Зеленият листен зеленчук носи редица ползи за здравето. Поради богатството му на витамини и протеини, а същевременно с това ниско съдържание на калории, спанакът се препоръчва за хора с наднормено тегло. Предлагат се различни диети с продължителност от 3 до 7 дни. Периодът не е дълъг, но напълно достатъчен, за да се отървете от няколко излишни килограма. Прочети повече

Разгледай всички диети 135

Случайна статия

Бърпи за красиво и силно тяло

В историята на фитнеса Роял Хъдълстон Бърпи (Royal Huddleston Burpee) има специално запазено място. Това е човекът измислил през далечната 1939 година комплекса упражнения, който днес носи неговото име и е популярен по целия свят. За годините са се родили стотици вариации с добавяне на различни движения. Бърпи упражненията са подходящи за мъже и жени, за начинаещи и напреднали. Защо е този специален интерес към тях? Те работят за извайване на цялото ви тяло и не се нуждаете от никаква по-специална екипировка, за да ги правите. На практика можете да ги правите навсякъде. Те са едно от онези упражнения, които всички мразят, но истината е, че си струва да се напрегнете - от тях има толкова много ползи за вашето здраве и външен вид. Бърпитата са чудесна тренировка за редуциране на телесните мазнини в тялото. Упражнението засилва метаболизма и ще ви направи по-силни. Прочети повече

Как да изгориме по-бързо мазнините?

Свалянето на излишните килограми е въпрос, който става все по-актуален. Всички го искат, но малцина са наясно как може да стане и то по-бързо. Защо е толкова трудно? Съвсем без мазнини чавек не може да живее. Те участват в изграждането на клетъчните мембрани, защитават органите, имат своята роля в метаболизма и дори изработват хормони. Но главното е, че това е огромен резервоар на енергия, който организма пази за случай на глад. Същността на проблема е, че трябва да надхитриме организма си и да го накараме да се раздели с част от своите запаси. Разбира се, главното е правилното хранене - какво ядеш, да знаеш кога да спреш и станеш от масата. Днес ще говориме за неговия пръв помощник спорта - кое е най-ефективно и как да изгаряме най-бързо натрупаните излишни мазнини. Без него нещата стават много бавно и резултатите не са трайни. Вижте кое е най-доброто за вас - силови или кардио тренировки, продължителни или кратки интензивни занятия и т.н. Прочети повече

Натуралният бодибилдинг

Терминът натурален бодибилдинг се появява в началото на 90-те години на миналия век като протестна реакция срещу масовото използване на анаболни стероиди за постигане на високи спортни резултати по изкуствен път. Спортистите, които се придържат към натуралния бодибилдинг се стремят да постигнат нещата без употребата на допинг. Различни видове стимуланти са използвали много отдавна. Африканците дъвчат орехи от дървото кола, които съдържат кофеин и теобромин. Римските гладиатори са излизали на арената след употребата на малка доза стрихнин. Викингските берсерки са влизали в бой дрогирани с алкохол и отвара от мухоморки и т.н. От средата на миналия век спортисти започват да използват стрихнин, смес от коняк и кокаин, нитроглицерин. От тогава са и първите смъртни случаи. Днес стимулантите са стотици и реално стои алтернативата - с химия и риск за здравето към върхови резултати или с натурален бодибилдинг към по-скромини постижения. Прочети повече

Аеробни програми от Кенет Купър - Бягане на място

Аеробните тренировки с бягане на място са възможна алтернатива на аналогичните с бягане в зала или на открито. Основното предимство е, че не зависите от климатични условия и други външни фактори. Някои дори предпочитат да си пуснат подходяща музика и да потренират сами в къщи. Основният недостатък е монотонността и еднообразието. Има няколко различни техники, с които може да изпълнявате това упражнение, да разнообразите тренировките си и да товарите мускулите по различен начин. Изискванията на Купър са да повдигате стъпалата поне на 20 см над пода и да подържате темпо за аеробно натоварване. Ползите за трениращите по аеробната програма са много. Нараства издръжливостта, укрепва съцето, нараства обемът на белите дробове, намалява нивото на холестерола и т.н. - най-общо казано, трениращите се радват на по-добро здраве. Те са по-работоспособни, по-лесно се справят с физическите и емоционалните стресове. За много хора е важно, че те са реален път за отслабване и подържане нормалното тегло. Прочети повече
Разгледай всички статии
Създадено от BdinSoft