Формулите за идеалното тегло. Индекс на масата на тялото

Може ли да се пресметне какво трябва да е идеалното ни тегло? Оказва се - да. Днес най-често се ползва формулата създадена от белгийския социолог и статистик Адолф Кетеле (Adolphe Quetelet) и определяния с нея Индекс на масата на тялото - ИМТ ((BMI - body mass index). Това е величина, позволяща да се оцени съответствието между масата (теглото) на човека и неговият ръст, и по такъв начин косвено да се оцени дали неговото тегло е недостатъчно, нормално или с излишък. Освен този показател, в практиката са намерили място още индексите на Кетеле, Брок, Брайтман, Девънпорт и др. Специално място заемат индексите на централно затлъстяване. И още един особен индекс - Мечтата на Лоренцо. Тази формула е разработена специално за определяне на идеалното тегло на дамите. И все пак, какво е идеалното тегло? Почетете и намерете верния отговор за себе си.


    * Индексът на масата на тялото - ИМТ ((BMI - body mass index) е измислен от Адолф Кетеле през 1869 година, но и до днес е напълно актуален и се ползва в диетологията.
    Това е показател, който позволява да се оцени степента на съответствие между масата (теглото) на човека и неговият ръст. Този индекс позволява да се определи, макар и косвено, дали масата е достатъчна или големината й се отклонява от нормата. ИМТ се изчислява лесно по формулата:
    ИМТ = МТ / (РхР)
където МТ - масата в килограми, Р - ръстът в метри
    Например, тегло на човека = 85 кг, ръст = 164 см. Съответно, индексът на масата на тялото в този случай е равен на: ИМТ = 85 : (1,64 × 1,64) = 31,6
    Световната здравна организация (СЗО) дава следните препоръки (стандарт) за тълкуване на резултата (за хората над 18 години):

Индекс на масата   Съответствие между масата (теглото) на
на тялото      човека и неговият ръст
16 и по-малко    изразителен недодостиг на масата (теглото) на тялото
16—18,5       недостатъчна маса на тялото
18,5—24,99      нормална маса на тялото
25—30        излишна маса на тялото (предзатлъстяване)
30—35        затлъстяване I степен
35—40        затлъстяване II степен
40 и повече     затлъстяване III степен (морбидно затлъстяване)

    При затлъстяване I степен - теглото превишава идеалното с 15% – 30%. При затлъстяване II степен - наднорменото тегло е в повече с 30% - 45%. А при затлъстяване III степен (морбидно затлъстяване) - теглото превишава нормата с повече от 45% и се налагат хирургични способи за лечение.
    Индексът на масата на тялото трябва да се използва с внимателна преценка на телосложението на човека. Проблемът е, че мускулите имат с около 30% по-голямо относително тегло от мастната тъкан. Затова при един спортист с едро телосложение и развити мускули индексът може да покаже затлъстяване, а в действителност тялото му да е в нормата и идеална форма. Аналогично при човек със слабо телосложение, неразвити мускули и тънки кости индексът може да показва, че е в нормата, а на практика при него да има реално затлъстяване. За изясняване на този проблем се използва следващия индекс.
    * Индекс на Кетеле
    Съвпадението на имената не е случайно. И тази формула е от автора на индекса на масата на тялото. Но нейното предназначение е да отчита и телосложението на човека. А резултатът се оценява във връзка с възрастта. Формулата е проста:
    Индекс на Кетеле = МТ / Р
където МТ - масата в грамове, Р - ръстът в сантиметри.
    Този резултат се оценява с помощта на следващата таблица. Но, за да го направите, трябва първо честно да определите типа на вашето телосложение. Това се прави най-лесно така: Заставате пред огледалото и максимално прибирате корема (колкото можете). Поставяте върху най-долните ребра от двете страни на тялото две линийки или просто дланите си. Ако ъгълът между тях е по-скоро остър - имате слабо телосложение. При прав ъгъл (около 90 градуса) - нормално телосложение. А при тъп ъгъл (повече от 90 градуса) - природата ви е надарила с едро телосложение. После оценете съответствието на резултатите с нормите по таблицата:

Възраст    Телосложение
       едро        нормално      слабо
       Мъже  Жени    Мъже  Жени    Мъже  Жени
26–39 год.  390–430 380–420   350–390 340–380   340–350 330–340
над 40 год.  До 450 До 440   До 410 До 400   До 370 До 360

    Ако надвишавате границите, теглото е в повече. Ако сте под тях - теглото е под нормата.  
    Пример: Жена, на 45 години, тегло 70 кг, ръст 160 см, телосложение едро. Индексът на Кетеле = 70 000 / 160 = 437,5. За нея това е нормално тегло. Но, ако беше с 6 години по-млада или имаше друг тип телосложение, щеше да се смята за пълна.
    Формулата буди уважение със своята простота и за това, че се отчитат няколко фактора - тегло, ръст, възраст и тип телосложение. Ясно е, че тя не може да се използва в периода на растежа (до 25 години), през който тялото на всеки се развива строго индувидуално. При всеки случай, когато се доближавате до границите на стойностите (още повече - ако сте извън тях), имате повод да внесете корекции в режима си на хранене и физическо натоварване.
    * Индекси на централното затлъстяване
    Недостатък на индексът на масата на тялото е, че не дава никаква информация относно количеството мастна тъкан и което е по-важно, къде е локализирана тя в тялото. Регионалното разпределение на мастната тъкан е изключително важен аспект на затлъстяването, определящ честотата и тежестта на проявление на съпътстващи заболявания. Натрупването на мастна тъкан в абдоминалната област, известно като андроидно (централно, от мъжки тип) затлъстяване, е свързано със значително повишен здравословен риск в сравнение с гиноидното (крушовидно, от женски тип) затлъстяване. Отговорите на тези въпроси се дават с помощта на индексите на централното затлъстяване.
    Това са показатели, които характеризират степента на натрупване на мазнини около вътрешните органи. Нека ги разгледаме по отделно:
    1. WHR (waist-hip ratio)
    Този индекс се определя като съотношение на обиколката на талията към обиколката на таза. Съотношението между тези две "рискови зони" точно показва какво е вашето състояние. Ако расте - значи набирате мазнини, ако намалява - значи се разделяте с мазнините. За измерване се използва обикновен шивашки метър. Изчислява се по следния начин:
    - Измерете обиколката на талията малко над пъпа.
    - Измерете обиколката на таза при най-широкото място на дупето (Краката са отделно, не събрани. Не гълтайте корема, а го отпуснете.)
    - Разделете обиколката на талията на обиколката на таза.
    Нормата за този индекс е:
    • за жените < 0.85;
    • за мъжете < 1.0.
    В идеалният случай, това число не трябва да е повече от 0,8. В противен случай, трябва сериозно да наблегнете на тренировките.
    2. WTR (waist-thigh ratio)
    Този индекс представлява съотношението на обиколката на талията към обиколката на крака. Обиколката на крака се измерва под горната една трета на бедрото. Нормите са следните:
    • за жените < 1.5;
    • за мъжете < 1.7.
    3. WHtR (waist-height ratio)
    Този индекс представлява съотношението на обиколката на талията към ръста. Нормите са следните:
    • за жените до 40 год. < 0.5;
    • за мъжете до 40 год. < 0.5;
    • за жени и мъже към 50 год. - до 0.6.
    4. WAR (waist-arm ratio)
    Този индекс представлява съотношението на обиколката на талията към обиколката на ръката. Ръката се измерва в средната част на мишницата - там, където бицепсът е най-обемист. Нормите са следните:
    • за жените < 2.4;
    • за мъжете < 2.4.
    * Други индекси за оценка на теглото.
    През годините различни автори са измислили още доста формули и индекси. Те са по-малко популярни, но все пак се срещат в практиката.
    • Индекс на обема на тялото BVI (Body Volume Index). Предложен е през 2000 година за оценка на затлъстяването и като алтернатива на индекса на масата на тялото, който има своите несъвършенства и не отчита всички фактори. Към момента, все още тази методика се изпитва в клиники на Европа и Америка и още практически не се прилага.
    • Индекс на Брок
    За хора с ръст 155-170 см се използва формулата:
    Нормално тегло (кг) = ръст (см)- 100 ± 10%
    - Според усъвършенствания вариант от Бекер, нормалното тегло (кг) се определя, като от ръста (см) се извади 103 (при ръст до 165 см), 106 (при ръст до 166-175 см), 110 (при ръст над 175 см).
    - Друг усъвършенстван вариант е от резултата по формулата на Брок да се извадят 10% за хората на възраст до 30 години, а за тези над 50 години да се прибавят 5%.
    - Има усъвършенстван вариант и според конструкцията на тялото. Хората, според фигурата, се делят на три типа - астеничен (висок, слаб, с тънки кости), нормостеничен (нормален, среден тип) и хиперстеничен (набит, с широки кости). За да се определи типа се измерва китката и се приема следното съответствие:
    астеничен тип - обиколка на китката: жени - до 16 см, мъже - до 17 см
    нормостеничен тип - обиколка на китката: жени - от 16 до 18 см, мъже - от 17 до 20 см
    хиперстеничен тип - обиколка на китката: жени - над 18 см, мъже - над 20 см
    За да се внесат корекции, към резултатите от формулата на Брок се прибавят 10% за хиперстеничния тип или се изваждат 10% за астеничния тип. За нормостеничния тип остават същите.
    • Индекс на Брайтман
    Нормално тегло (кг) = ръст (см) х 0,7 - 50
    • Има и други индекси с подобно предназначение - на Брайтман, Бернхард, Девънпорт, Одер, Ноорден, Татон и др. Те са по-малко популярни. Но следвашият винаги се е радвал на особено внимание.
    * Мечтата на Лоренцо
    Според тази формула се определя идеалното тегло специално за дамите:
    Идеално тегло (кг) жени = (ръст в сантиметри – 100) – (ръст в сантиметри – 150) / 2.
    Пример за жена с ръст 165 см: Идеално тегло (кг) = (165 – 100) – (165 – 150) / 2 = 65 – 15/2 = 57,5. Идеално тегло - 57,5 кг!

    Все пак, какво трябва да бъде нормалното тегло?
    Смята се, че идеалното тегло е това, което имате на 18 годишна възраст. Желателно е да го запазите такова през целия си живот. Но, ако за 15-20 години след това, вие сте се отдалечили от идеала, то не си струва на всяка цена да се стремите да се върнете към него. Отчитайте, че за всеки следващи 10 години след тази възраст енергийните разходи на организма намаляват с около 10%. Съответно, към теглото е нормално да се прибави такъв процент от идеалното. Процентът на мазнините се изменя с около 5%. Най-добре е да се ориентирате към теглото, което се препоръчва от формулите на лекарите и диетолозите.
    Наднорменото тегло включва множество параметри. Най-общо, ако вие сте над нормата с:
    - 6 - 14% - Вие имате всичко на всичко малко повече килограми. Лесно може да се справите с излишното тегло!
    - 15 - 29% - Вие имате затлъстяване I степен. Нещата са все още под вашата власт. Само не мързелувайте!
    - 30 - 49% - Затлъстяване II степен. Най-добре е да потърсите помощ от лекар и треньор!
    - 50 - 99% - Затлъстяване III степен. Само специалистите могат да помогнат за решаване на проблема!
    - над 100% - Затлъстяване IV степен. Спешно се обърнете към ендокринолог!
    Трябва да се помни, че за женския организъм е естествено да има повече мазнини от тези при мъжете. Природата е предвидила тези запаси за защита на плода по време на бременност.


Случайна диета

Китайска императорска диета с праскови

Тази диета е проверена и доказала своята ефктивност в продължение на много векове. Измислена е още по времето на най-могъщият китайски император Тай Цзун (626-649) от династията Тан. Имал е огромен брой наложници - красавици събрани от цялата страна. Много от тях идвали от бедни села, след немотията и лишенията животът в дворецът за тях е бил като вълшебна приказка. Естествено е, че трудно са се сдържали да не похапнат добре и пред лакомствата от императорската кухня. Специално за тях са измислили тази ефективна диата, с която оставали стройни и красиви. В продължение на 5 дни основното в храната са прасковите и чаена напитка от кудин и цветчета от прасковено дърво. В днешно време тази диета е отново възродена от центровете за традиционна медицина. Диатета е сравнително проста, понася се леко, а за награда не само ще се разделите с няколко излишни килограма, но и ще имате видимо по-чиста и гладка като кадифе кожа. Прочети повече

Месна диета

Месната диета е един от модерните начини за отслабване. Основното в менюто е нетлъстото месо, което ще се хареса на любителите на месните продукти. Около този режим на хранене постоянно се вихри ожесточен спор. "Месоядните" казват, че ползата от месото е доказана отдавна, яли са го нашите предци, ще го ядеме и ние, ще го ядат и нашите деца. И питат - виждали ли сте дебел вълк? "Тревопасните" контрират - вредата от месото е очевидна. Вегетарианците непреклонно смятат, че едва ли не всички болести и отклонения в здравето се дължат на употребата на месни продукти. Обаче, вредата от месото още не е научно доказана. Смущава и фактът, че абсолютно здравите вегетарианци се броят на пръсти. А тук предлагаме и ефективен хранителен режим за отслабване с помощта на месото. Прочети повече

Диета с лимец

Лимецът е дивото жито съхранено непроменено от древността, на което предричат голямо бъдеще. Наричат го "черният хайвер" между житните култури. Това е една от най-пълноценните храни, които хората получават от природата. В лимецът се съдържат повече белтъчини, незаменими аминокиселини, фибри и минерали в сравнение със съвременните сортове пшеница. Хранителните вещества в него се усвояват по-лесно от организмът. За разлика от всички други видове пшеница, които са киселинни, лимецът е алкална храна. Структурата на глутенът в него е различна и не предизвиква алергични реакции. Това го прави подходяща храна за хора, страдащи от глутенова непоносимост (цьолиакалия). С времето лимецът е "забравен", защото се обработва доста по-трудно и дава по-малко добив от обикновената пшеница. В наши дни, когато здравословното хранене набира популярност, лимецът отново се завръща и има своето място в диетите за отслабване. Прочети повече

Хлебната диета на д-р Олга Раз-Кеснер

Яжте хляб и отслабвайте с настроение! Правилно сте разбрали, това е хлебна диета. Автор е израелската диетоложка Олга Раз-Кеснер. Идеята се е родила в отделението за диетично хранене на Тел-Авивската болница “Ихилов”, което тя ръководи. Изследванията са показали, че при хранене с хляб се повишава нивото на сератонинът. Хормонът на щастието играе важна роля при регулирането на агресивността, телесната температура, настроението, съня, повръщането, кръвосъсирването, сексуалността и апетита. Освен това, с консумирането на правилния пълнозърнест хляб ние получаваме сложни въглехидрати, които дълго се преработват и насищат организма. Книгата на Кеснер "Яжте хляб и отслабвайте" е бестселър в Израел и САЩ, а в другите страни диетата се разпространява от ентусиазти заради добрите отзиви и нейната ефективност. Прочети повече

Диета Джени Крейг (Jenny Craig)

За тези, които сериозно са решили да се борят с излишните килограми, диетата "Джени Крейг" може да стана твърде интересен вариант. На нея са се доверили звезди като Марая Кери, Сара Ру, Кърсти Али и още над 5 милиона души. Диетата позволява да отслабвате с поне 900 гр. седмично. Може да ви се струва малко, но това е с балансирано хранене, без да гладувате и най-важното - обещава да се разделите с излишните килограми без йо-йо ефект. Като цяло, хранителният режим се одобрява от специалистите и се радва на нестихваща популярност. Това е платена програма, при която ще ви подготвят индувидуален план за хранене, ще ви препоръчат подходящо допълнително физическа натоварване, ще ви осугурят консултации от компетентни специалисти. Диетата се започва със замразените готови храни на корпорацията и постепенно се преминава към свободно хранене. Проблем е, че корпорацията няма офиси в България и може да използвате услугите й само в някои други страни. Прочети повече

Разгледай всички диети 135

Случайна статия

Характерното за ендоморфа, мезоморфа, ектоморфа и някои междинни типове тяло

Изискванията за начинът на трениране, хранене и почивка при различните типове тяло също не са еднакви. Както са казали - което е лекарство за един, може да бъде отрова за друг. Класификацията на американският професор Уилям Шелдън е в основата на разработването на различни диети и програми за спортуване. Има режими, които са базови и обикновено те са полезни за повечето хора. Но най-добрите резултати, повече полза и ефективност ще получите от тези програми, които максимално отчитат особенностите конкретно на вашия тип тяло. За начало, трябва да се сравните с характеристиките на основните и по-характерните междинни типове. Дали сте класически Херкулес (мезоморф), тъничък ектоморф или закръглен ендоморф? Това ще ви покаже и пътят, по който да тръгнете. Скептиците твърдят, че срещу природата не може да се върви. Това е вярно, но не е цялата истина и често е израз на обикновен мързел. Практиката непрекъснато доказва, че с правилно насочени усилия може да се постигне много. Прочети повече

Аеробни програми от Кенет Купър - Спортни игри

При много от груповите спортове натоварването има аеробен характер. Особеното при играта е, че спирате и тръгвате, движенията с малка скорост се редуват с бързи такива, а през цялото време пулсът ви скача нагоре-надолу. Независимо от това, изследванията на Кенет Купър са показали, че в крайна сметка при всеки от тези спортове има едно средно характерно натоварване. Определящи са продължителността на тренировката и правилното отчитане на почивките по време на играта за да се натоварите достатъчно. Програмата на Кенет Купър е разчетена за 12 седмици, но желаещите могат да продължат да я изпълняват много по-дълго. Ползите за трениращите по аеробната програма са много. Нараства издръжливостта, укрепва съцето, нараства обемът на белите дробове, намалява нивото на холестерола и т.н. - най-общо казано, трениращите се радват на по-добро здраве. Те са по-работоспособни, по-лесно се справят с физическите и емоционалните стресове. За много хора е важно, че те са реален път за отслабване. Прочети повече

Умами - тайните на петия вкус

Преведено от японски, умами (うま味) означава нещо вкусно и приятно. Умами е признат като петия вкус след сладкото, соленото, киселото и горчивото (все още спорят за шестия вкус олеогустус – вкусът на мазнината). На езика има специални рецептори, с които човек усеща вкусът умами. През 1908 година японският учен Кикунае Икеда успява да изолира веществото, което предизвиква умами и същата година открива как да го синтезира. Това е мононатриев глутамат - сол на натрия и глутаминовата киселина, който е известен с няколко наименования и е регистриран като хранителна добавка Е621. Въпреки японското наименование, умами не е само в азиатската кухня. В естествен вид вкус умами имат майчината кърма, месото, костния бульон, киселото зеле, зрелите домати, гъбите, рибата, зрелите сирена и др. Друг въпрос е, че от откриетието се възползва кулинарната индустрия и твърде много продукти са с добавката Е621. Прочети повече

Кристиан Тибодо за опитът на шампионите в полза на натуралния бодибилдинг

Несъмнено, програмите на шампионите не може просто да се копират. Те са хора с уникална генетика, а и въпреки че не го признават, в тренировъчния процес си помагат с много химия. Натуралният бодибилдер просто не може да работи по същия начин и при него резултатите няма да са същите. Проблемът е, че "химиците" (особено тези с добра генетика) могат да изпълняват голям обем работа, тялото им откликва на по-леки тренировки за нарастване на мускулите. Освен това, те могот да тренират по-рядко отделните части на тялото. Независимо от различията, големите майстори намират решения, които могат да бъдат полезни и в натуралния бодибилдинг. Известният канадски треньор Кристиан Тибодо (Christian Thibaudeau) предлага какво може да взаимствате от опита на петима от великите "Мистер Олимпия". Разбирате, че това са съвети най-вече за напреднали спортисти, с години усилени тренировки в залата. Прочети повече
Разгледай всички статии
Създадено от BdinSoft