Каталог упражнения

ИЛИ


Популярно упражнение в уличния фитнес и гимнастиката. Представлява хоризонтална стойка на лоста върху свитите ръце, като тялото се подпира на предмишниците и лактите. Може да го изпълнявате на всякакъв лост - нисък, висок, на уличната площадка, върху едното рамо на успоредка и др. Универсално упражнение, с което ще задействате повечето мускули на тялото и ще подобрите баланса.
Мускулна група : Други
Оборудване : използване собственото тегло
Тагове : #публична
Популярно упражнение в уличния фитнес и гимнастиката. Представлява хоризонтална стойка върху стабилна опора на ръце, като тялото се подпира на предмишниците и лактите. Може да го изпълнявате върху всякаква опора - маса, пейка, стабилно шкафче, греда, стена, на облегалката на дивана и др. Универсално упражнение, с което ще задействате повечето мускули на тялото и ще подобрите баланса.
Мускулна група : Други
Оборудване : използване собственото тегло
Тагове : #публична
Това упражнение е заимствано във фитнеса от йога практиката. Представлява хоризонтална стойка на ръце, като тялото се подпира на предмишниците и лактите. В англоезичните държави го наричат "Elbow lever" (лост на лактите) - тук тялото е като лост с опора лактите. При руснаците е популярно като "Горизонт"(хоризонт), заради позицията на тялото успоредно на земята. Универсално упражнение, с което ще задействате повечето мускули на тялото и ще подобрите баланса.
Мускулна група : Други
Оборудване : използване собственото тегло
Тагове : #публична
Позата Паун на една ръка (Ека Хаста Маюрасана) е упражнение за напреднали. Представлява хоризонтална стойка на една ръка и е с високо ниво на сложност. Натоварва практически цялото тяло, укрепва китките и предмишниците, тонизира корема, повишава силата на гърба, мускулите на седалището и задните части на бедрата. Асаната не трябва да се изпълнява при високо кръвно налягане, язва или гастрит, както и при проблеми с китките и лактите.
Мускулна група : Други
Оборудване : използване собственото тегло
Тагове : #публична
Позата Лотус Паун (Падма Маюрасана) е упражнение за напреднали. Представлява хоризонтална стойка на ръце, като краката са кръстосани в поза лотус и е с високо ниво на сложност. Натоварва практически цялото тяло, укрепва китките и предмишниците, тонизира корема, повишава силата на гърба, мускулите на седалището и задните части на бедрата. Асаната не трябва да се изпълнява при високо кръвно налягане, язва или гастрит, както и при проблеми с китките и лактите.
Мускулна група : Други
Оборудване : използване собственото тегло
Тагове : #публична
Позата Паун (Маюрасана) представлява хоризонтална стойка на ръце и е със сравнително високо ниво на сложност. Натоварва практически цялото тяло, укрепва китките и предмишниците, тонизира корема, повишава силата на гърба, мускулите на седалището и задните части на бедрата. Асаната не трябва да се изпълнява при високо кръвно налягане, язва или гастрит, както и при проблеми с китките и лактите.
Мускулна група : Други
Оборудване : използване собственото тегло
Тагове : #публична
Според йогите позата лотос лекува всички болести и пробужда духовната енергия. Това е позата на Буда. Наречена е на свещеното цвете лотос и символизира чистотата и съвършенството. Тази асана заема най-важното място сред всички йога упражнения. Поза Падмасана е перфектната асана в седнало положение, но тя не е за всеки. Тази асана е подходяща за по-напреднали, за начинаещите е трудна, но с търпение и постоянство всичко се постига.
Мускулна група : Други
Оборудване : използване собственото тегло
Тагове : #публична
Класическият пълен планч е едно от сложните и ефектни упражнения в гимнастиката и уличния фитнес. Представлява стойка на ръце с хоризонтално тяло, краката са изпънати в линия с тялото и събрани един до друг. Активира мускулите на цялото тяло, като при тази позиция повече се товарят раменните ротатори, предния зъбчат мускул (сератуса) и трапецовидния мускул. Упражнението е достатъчно сложно, подходящо за напреднали и изисква сериозна предварителна подготовка.
Мускулна група : Рамо
Оборудване : използване собственото тегло
Тагове : #публична
Планчът е стойка на ръце с хоризонтално тяло, най-често изпълнявана в гимнастиката и уличния фитнес. Активира мускулите на цялото тяло, като при тази позиция повече се товарят раменните ротатори, предния зъбчат мускул (сератуса) и трапецовидния мускул. При разкраченият планч допълнително ще натоварите абдукторите - мускулите Tensor Fasciae Latae на горната предна външна част на бедрата и повече седалищните мускули Gluteus Medius, Gluteus Minimus.
Мускулна група : Рамо
Оборудване : използване собственото тегло
Тагове : #публична
Планчът е стойка на ръце с хоризонтално тяло, най-често изпълнявана в гимнастиката и уличния фитнес. Активира мускулите на цялото тяло, като при тази позиция повече се товарят раменните ротатори, предния зъбчат мускул (сератуса) и трапецовидния мускул. Планчът с един изпънат крак е междинен вариант, който се използва за подготовка за пълното упражнение. Единият крак е свит в коляното и бедрото му е перпендикулярно на пода, а другият е напълно изпънат назад.
Мускулна група : Рамо
Оборудване : използване собственото тегло
Тагове : #публична
Създадено от BdinSoft