Каталог упражнения

ИЛИ


Гребането на машина е едно от доказаните упражнения за маса и повишаване плътността на мускулатурата на гърба. Фактически представлява издърпване на ръчките на тренажора към тялото ви, като седите с лице към машината. Машината позволява и работа само с едната ръка. Особеното на негативните повторения е, че придърпвате с двете ръце, после отпускате обратно свръхтежест само с едната ръка и възможно най-бавно.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
Придърпването или гребането на скрипец е популярно много добро упражнение за маса (уплътняване) и за оформяне на гърба. Този вариант се изпълнява от седеж на пейка или пода с V-ръкохватка и акцентира натоварването върху долния и средния сектори на трапецовидните мускули. Особеното на негативните повторения е, че придърпвате с двете ръце, после отпускате обратно свръхтежест само с едната ръка и възможно най-бавно.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : скрипец
Тагове : #публична
Повдигането на дъмбели от лег е основно упражнение за сила, маса и силова издръжливост на големите гръдни мускули, а трицепсите и раменете помагат. В зависимост от наклона на лежанката, може да акцентирате натоварването върху различни техни части. Особеното на този вариант на негативни повторения е, че работите с един тежък дъмбел, избутвате тежестта с двете ръце, а спускате само с едната и то възможно най-бавно.
Мускулна група : Гърди
Оборудване : дъмбели и гири
Тагове : #публична
Машината за гърди е създадена за по-лесно изпълнение на избутването. С нея се работи за сила, маса или оформянето на големите гръдни мускули, а трицепсите и раменете само помагат. На машината може да работите и само с едната ръка. Особеното на този вариант на негативни повторения е, че работите със свръхтежест за едностранно изпълнение, избутвате тежестта с двете ръце, а спускате само с едната и то възможно най-бавно.
Мускулна група : Гърди
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
Популярно упражнение за маса, сила или силова издръжливост на големите гръдни мускули. В зависимост от хвата и посоката на движение, може да се акцентира натоварването върху горните, долни или средни техни части, а като спомагателни участват трицепсите и раменете. Особеното на тези негативни повторения е, че се изпълняват с една ръка и свръхтежест, избутването става с помощта на свободната ръка и после работещата ръка изпълнява самостоятелно негативната фаза възможно най-бавно.
Мускулна група : Гърди
Оборудване : скрипец
Тагове : #публична
Машината за раменни преси е създадена за по-лесно изпълнение на упражнението. С нея се работи за сила, маса или оформянето на раменете. При раменен неутрален хват акцентът е върху средните външни части на раменете. При тесен хват ацентът е върху вътрешните им части. На машината може да работите и само с едната ръка. Особеното на този вариант на негативни повторения е, че повдигате тежестта с двете ръце, а спускате само с едната и то възможно най-бавно.
Мускулна група : Рамо
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
Раменната преса на Смит машина е упражнение за развиване на силова издръжливост, сила и покачване на мускулна маса в раменете. Изпълнението пред гърди натоварва предната и средната части на рамото. На машината може да работите и само с едната ръка. Особеното на този вариант на негативни повторения е, че повдигате тежестта с двете ръце, а спускате само с едната и то възможно най-бавно.
Мускулна група : Рамо
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
Отлично упражнение с едностранно натоварена щанга или Т-машина за сила, маса и силова издръжливост на раменете. Основната тежест на упражнението се изнася от делтовидните мускули. Натоварва предната и средната части на рамото, но активни са също трицепсите и мускулите на гърдите. Особеното на този вариант е, че повдигате тежестта с двете ръце, а спускате само с едната и то възможно най-бавно.
Мускулна група : Рамо
Оборудване : щанга
Тагове : #публична
Повдигането на ръцете напред с щанга е едно от най-добрите упражнения за маса и сила на раменете. Засяга най-вече предната им част. Движението се изпълнява без сгъване в лактите. Особеното на негативните повторения е, че се работи със свръхтежест - по-голяма от тази, с която може да изпълните само едно обичайно повторение. Повдигате щангата с помощта на партньор и после изпълнявате негативната фаза (спускането) самостоятелно и възможно най-бавно.
Мускулна група : Рамо
Оборудване : щанга
Тагове : #публична
Разгъването на горен скрипец е едно от най-добрите упражнения за маса, сила и оформяне на трицепса. Движението (разгъването) става само в лактите, като другите стави остават неподвижни. Този вариант се изпълнява с лице към скрипеца, с една ръка и въжена ръкохватка. Особеното на тези негативни повторения е, че се изпълняват със свръхтежест, разгъването става с помощта на свободната ръка и после работещата ръка изпълнява самостоятелно негативната фаза възможно най-бавно.
Мускулна група : Трицепс
Оборудване : скрипец
Тагове : #публична
Създадено от BdinSoft