Каталог упражнения

ИЛИ


Лег пресите на наклонена машина с подвижна платформа са едно от най-добрите упражнения за маса и сила на краката. Негативните повторения са интензивен метод за напреднали и осигуряват много сериозно натоварване за квадрицепсите, мускулите на седалището и задните части на бедрата. Особеното на този вариант е, че повдигате тежестта с двата крака, а спускате само с единия и то възможно най-бавно.
Мускулна група : Бедра
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
Лег пресите на наклонена машина с подвижна платформа са едно от най-добрите упражнения за маса и сила на краката. Методът на негативните повторения е един от най-ефективните за повишаване интензивността му, но е подходящ само за опитни и напреднали трениращи. Особеното тук е: работите с голяма тежест, с минимални усилия и помощта на партньор повдигате и заемате пиковата позиция на обичайните повторения, после плавно и възможно най-бавно изпълнявате негативната фаза до изходната позиция.
Мускулна група : Бедра
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
Това е най-популярния начин за изпълнение на повдигания на пръсти от стоеж. Калф-машината напълно изолира прасците и не натоварва допълнително други мускулни групи. Негативните повторения са метод за напреднали и осигуряват много сериозно натоварване за триглавите подбедрени мускули. Особеното тук е, че се повдигате на пръсти с двата крака, а спускате само на единия и то възможно най-бавно.
Мускулна група : Прасец
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
Смит машината е алтернатива на специализираните калф машини за тренировка мускулите на прасците. Може да се натоварите максимално, тук не мислите за пазенето на равновесие, изпълнението е сравнително безопасно и може да се съсредоточите върху триглавите подбедрени мускули. Особеното на негативните повторения тук е, че повдигате с двата крака, а спускате само на един и то възможно най-бавно.
Мускулна група : Прасец
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
Повдигането на пръсти с един или два дъмбела в спуснати отстрани ръце е популярен вариант за натоварване на триглавия подбедрен мускул. Изпълнението на подставка позволява да спуснете петата под нивото на стъпалото и се разтегнат мускулите с максималната амплитуда. Особеното на негативните повторения тук е, че повдигате с двата крака, а спускате само на един и то възможно най-бавно.
Мускулна група : Прасец
Оборудване : дъмбели и гири
Тагове : #публична
Това е основно упражнение за прасците, по-специално за триглавия подбедрен мускул. Този вариант е без допълнителна тежест и се изпълнява от стоеж на подставка. Това позволява да спуснете петата под нивото на стъпалото и се разтегнат мускулите с максималната амплитуда. Особеното на негативните повторения тук е, че повдигате с двата крака, а спускате само на един и то възможно най-бавно.
Мускулна група : Прасец
Оборудване : използване собственото тегло
Тагове : #публична
Това е основно упражнение за прасците, по-специално за триглавия подбедрен мускул. Този вариант е без допълнителна тежест и се изпълнява без подставка, от стоеж на пода. Това не позволява да се разтегнат мускулите с максималната амплитуда, но движението е естествено. Особеното на негативните повторения тук е, че повдигате с двата крака, а спускате само на един и то възможно най-бавно.
Мускулна група : Прасец
Оборудване : използване собственото тегло
Тагове : #публична
Този вариант за придърпване на горен скрипец се изпълнява от седеж с D-ръкохватка или V-ръкохватка. Ефективно упражнение за уплътняването на гърба. Въвлича в работа широкият гръбен мускул, но акцентира основно в горната му част. Засяга чувствително и дългите гръбначни мускули. Особеното на тези негативни повторения е, че работите с тежест по-голяма от максималната за обичайно изпълнение с една ръка, придърпвате с двете ръце и после изпълнявате негативната фаза бавно само с една ръка.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : скрипец
Тагове : #публична
Придърпването на горен скрипец е отлично упражнение и за маса, и за разширяване на гърба. Този вариант се изпълнява от седеж с широк надхват пред гърди. Акцентира натоварването в горния, външен сектор на широкия гръбен мускул и стимулира най-добре разширяването на гърба. Особеното при тези негативни повторения е, че работите с тежест по-голяма от максималната при обичайно изпълнение, придърпвате с помощта на партньор и после изпълнявате негативната фаза самостоятелно.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : скрипец
Тагове : #публична
Бедрените разгъвания на машина са отлично изолиращо упражнение. Те натоварват само четириглавия бедрен мускул и по-специално долната му част (т.нар. капка). Освен тях, могат да се включат съвсем слабо мускулите от вътрешната страна на бедрото. Особеното при тези негативни повторения е, че работите с тежест по-голяма от максималната при обичайно изпълнение с един крак, разгъвате с двата крака и после изпълнявате негативната фаза (сгъването) само с единия крак.
Мускулна група : Бедра
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
Създадено от BdinSoft