Каталог упражнения

ИЛИ


Това е комплексно упражнение заради големия брой мускули, които правят изпълнението му възможно. Пудовките затрудняват баланса и подлагат предмишничната мускулатура на сериозно изпитание. Упражнението цели подобряване на синхронната работа между мускулатурата по цялото тяло (функционалност), ще ви помогне да подобрите силовите си възможности, а заедно с това ще Ви донесе и общо покачване на масата в гърба.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : други
Тагове : #публична
Ренегатското гребане с дъмбели е комплексно упражнение заради големия брой мускули, които правят изпълнението му възможно.Този тип гребане цели подобряване на синхронната работа между мускулатурата по цялото тяло (функционалност), ще ви помогне да подобрите силовите си възможности, а заедно с това ще Ви донесе и общо покачване на масата в гърба.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : дъмбели и гири
Тагове : #публична
Ренегатското гребане с пудовки е комплексно упражнение заради големия брой мускули, които правят изпълнението му възможно. Пудовките затрудняват баланса и подлагат предмишничната мускулатура на сериозно изпитание. Този тип гребане цели подобряване на синхронната работа между мускулатурата по цялото тяло (функционалност), ще ви помогне да подобрите силовите си възможности, а заедно с това ще Ви донесе и общо покачване на масата в гърба.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : други
Тагове : #публична
Гребането с едностранно натоварена щанга или на Т-машина ( Мечка) e основно упражнение за покачване на мускулна маса, голям и плътен гръб. Неутралният (чуков) хват натоварва равностойно горната и долната части на гърба. Тук не е необходимо да мислите за баланса на щангата. При гребането с една ръка малко се удължава амплитудата, фокусирате се на мускулите от едната страна и може да работите за преодоляване наличен дисбаланс между двете половини на тялото.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : щанга
Тагове : #публична
Гребането на Т-машина ( Мечка) e едно от основните упражнения за покачване на мускулна маса, голям и плътен гръб. При изпълняването със супиниран хват (подхват) движението е с най-голяма амплитуда. В зависимост от ширината на хвата натоварването се акцентира върху горния или долния сектор на трапецовидният мускул. По-активно се включнат бицепсите и задните раменни глави. Облегалката под гърдите значително разтоварва гръбначния стълб и прави упражнението по-малко травмоопасно.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
Гребането на Т-машина ( Мечка) e едно от основните упражнения за покачване на мускулна маса, голям и плътен гръб. При изпълняването с широк прониран надхват натоварването се акцентира върху горния сектор на трапецовидният мускул. Движението е късо, но в силово отношение хватът отстъпва на по-тесните хватове. Облегалката под гърдите значително разтоварва гръбначния стълб и прави упражнението по-малко травмоопасно.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
Гребането на Т-машина ( Мечка) e едно от основните упражнения за покачване на мускулна маса, голям и плътен гръб. При изпълняването с прониран раменен хват (надхват) натоварването се акцентира върху средния сектор на трапецовидният мускул. Облегалката под гърдите значително разтоварва гръбначния стълб и прави упражнението по-малко травмоопасно.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
Гребането на Т-машина ( Мечка) e едно от основните упражнения за покачване на мускулна маса, голям и плътен гръб. При изпълняването с прониран раменен надхват натоварването се акцентира върху средния сектор на трапецовидният мускул, но допълнително се тренират и задните раменни глави, външните бицепсови глави, брахиорадиалисите и ромбоидите.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
Гребането с Т-щанга (Придърпването на Т-щанга, Мечка) e едно от основните и популярни упражнения за покачване на мускулна маса, голям и плътен гръб. Изпълнява се с Т-машина или с едностранно натоварена щанга. Използването на въже, вместо ръкохватка, е едно ново предизвикателство. При това натоварването се акцентира върху долният сектор на трапецовидният мускул, но и допълнително се тренира силата на хвата.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : щанга
Тагове : #публична
Гребането с Т-щанга (Придърпването на Т-щанга, Мечка) e едно от основните и популярни упражнения за покачване на мускулна маса, голям и плътен гръб. Изпълнява се с Т-машина или с едностранно натоварена щанга. Използването на кърпа, вместо ръкохватка, е едно ново предизвикателство. При това натоварването се акцентира върху долният сектор на трапецовидният мускул, но и допълнително се тренира силата на хвата.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : щанга
Тагове : #публична
Създадено от BdinSoft