Каталог упражнения

ИЛИ


Викингите при походите често пренасяли корабите си на десетки километри през ледените полета и сушата. Това става със здрави и силни рамене. Викингските раменни преси са като движението, с което се повдига кораба. Този вариант на упражнението се изпълнява от стоеж с две Т-машини, опряни на пода. Основно се натоварват средните и предни части на раменете, но активно работят също мускулите на гърдите и трицепсите.
Мускулна група : Рамо
Оборудване : щанга
Тагове : #публична
Викингите при походите често пренасяли корабите си на десетки километри през ледените полета и сушата. Това става със здрави и силни рамене. Викингските раменни преси са като движението, с което се повдига кораба. Този вариант на упражнението се изпълнява с две едностранно натоварени щанги поставени напред върху предпазните лостове на силова рамка Повече работят средните и по-малко предните части на раменете, а мускулите на гърба, гърдите и трицепсите помагат.
Мускулна група : Рамо
Оборудване : щанга
Тагове : #публична
Викингите при походите често пренасяли корабите си на десетки километри през ледените полета и сушата. Това става със здрави и силни рамене. Викингските раменни преси са като движението, с което се повдига кораба. Този вариант на упражнението се изпълнява на специални машини. Траекторията на движението е фиксирана, работи се с прониран или неутрален хват. Повече работят средните и по-малко предните части на раменете, а мускулите на гърба, гърдите и трицепсите помагат.
Мускулна група : Рамо
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
При викингското гребане тежестта е пред тялото - щангите са една до друга, надлъжно срещу трениращия. На времето, викингите по време на походите често са пренасяли корабите си на десетки километри през ледените полета и сушата. За да ги вдигат са били необходими здрави и силни рамене и гръб. Този вариант е от лицев полулег, с опора на гърдите (това снема напрежението от кръста и прави упражнението по-безопасно) на двойна Т-машина (с два лоста).
Мускулна група : Гръб
Оборудване : щанга
Тагове : #публична
При викингското гребане тежестта е пред тялото - щангите са една до друга, надлъжно срещу трениращия. На времето, викингите по време на походите често са пренасяли корабите си на десетки километри през ледените полета и сушата. За да ги вдигат са били необходими здрави и силни рамене и гръб. Този вариант е от наклонен стоеж с двойна Т-машина.Крайщата на лостовете се повдигат нагоре и напред. Натоварването е повече върху горната част на гърба и раменете.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : щанга
Тагове : #публична
Гребането на Т-машина ( Мечка) e едно от основните упражнения за покачване на мускулна маса, голям и плътен гръб. Особеното на този вариант е, че се изпълнява на двойна Т-машина, с два лоста. Ръцете работят в синхрон и едновременно. Тук едната половина на тялото не може да помага на другата, лесно се установява дисбаланс в развитието им и се работи за преодоляването му. Подобрява се координацията между мускулите на тялото.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : щанга
Тагове : #публична
Гребането на Т-машина ( Мечка) e едно от основните упражнения за покачване на мускулна маса, голям и плътен гръб. При използването на едностранно натоварен трап-лост, движението и натоварването на мускулите не се отличават от тези при използването на обичайните Т-машини с прав лост. В зависимост от това къде и как ще държите лоста, може да се работи с раменен или по-широк прониран хват, да акцентирате натоварването върху средната или горната части на трапецовидния мускул.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : щанга
Тагове : #публична
Едностранното гребане e основно упражнение за покачване на мускулна маса, голям и плътен гръб. Този вариант се изпълнява на Смит машина от наклонен стоеж с една ръка. Това е алтернативата на едностранно гребане с щанга "куфар". Тук не трябва да се грижите за баланса на щангата, работата на машината е сравнително по-безопасна. Гребането на Смит машината има своите специфики, амплитудата е по-къса и наклонът на торса променя натоварването върху отделните части на гърба.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : тренажор
Тагове : #публична
Гребането с едностранно натоварена щанга или на Т-машина e основно упражнение за покачване на мускулна маса, голям и плътен гръб. Този вариант се изпълнява от наклонен стоеж като свободната ръка се опира на бедрото. Напречно разположенага щанга позволява да използвате прониран хват (надхват) и да фокусирате натоварването към горната част на гърба. При гребането с една ръка по-добре се концентрирате върху мускулите и може да работите за преодоляване наличен дисбаланс.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : щанга
Тагове : #публична
Едностранното гребане с тежест е популярно многоставно упражнение, фокусиращо се върху гръбната мускулатора. На пейка се изпълнява като едната ръка и прилежащият крак са опряни върху пейката, а другият крак е стъпил отстрани до нея. Работещата ръка се изпъва вертикално отстрани до пейката и повдига тежестта към кръста и таза. Вариантът с щанга се изпълнява рядко. Особеното и трудното е, че се изисква силен хват и прецизна техника за да пазите баланса на щангата.
Мускулна група : Гръб
Оборудване : щанга
Тагове : #публична
Създадено от BdinSoft