Програма за тренировка с регулируем хендгрип

Силните ръце започват от силните предмишници, китки и хват. От тях се извършват 95% от движенията в ежедневните ни дейности и спорта. Тази програма е специално за тези мускули, които осигурават силата на хвата. Често трениращите ги подценяват и разчитат на попътното им натоварване при изпълнението на други упражнение. В резултат - предмишниците се изморяват по-бързо и "отказват" при основни упражнения преди да сте натоварили както трябва основните целеви мускули. Използването на фитили, куки, ремъци и други помощни средства не решава проблема. Програмата е разработена с използването на регулируем хендгрип Robert Baraban Adjustable, но е напълно възможно да я изпълнявате и с други подобни тренажори - Ivanko Super Gripper, Vulcan Hand Gripper и други. Предлага се програма, които можете и трябва да адаптиране конкретно за вашите нужди и в съответствие с вашето ниво на физическо развитие.

    Още в началото трябва да уточниме - това е програма за нарастване силата на хвата и мускулите, които отговарят за това. Нарастването на масата на тези мускули, макар че и това се получава, не е същественото. Тези мускули са малки по размер и външният вид на ръцете зависи основно от генетично заложеното във вашето тяло.
    В програмата е предвидено да се изпълняват упражненията с използването на регубируем хендгрип Robert Baraban Adjustable. Това е професионален хендгрип, който се изработва ръчно в Австрия и се отличава с прецизната изработка и широкият диапазон на регулиране на съпротивлението (усилието, с което трябва да се притискат дръжките за да се съберат една до друга). Няма пречка да използвате и други модели регулируеми или нерегулируеми хендгрип. Важното е да подберете уред със същото съпротивление при стискане. Ако използвате примерно Captains of Crush, ще се наложи да използвате няколко модела от комплекта и увеличаването на натоварването ще става с по-голями скокове.
    Съпротивлението на регулируемия хендгрип зависи от броя и вида на пружините, които използвате и от начина на разполагането им върху раменете на тренажора. Robert Baraban Adjustable са комплектовани с две пружини - тежка и лека. На раменете на уреда от двете страни има по 10 насечки (вдлъбнатини) в които се закрепват крайщата на пружините. Обърнете внимание на това, че съпротивлението в края на дръжките и по средата им е различно. Фактически, всяко рамо е един лост с който повдигате тежестта, а връзката между раменете е опората. Помните, че колкото по дълъг е лостът зад опората - толкова по-малко сила ни е необходима за да повдигнеме тежестта. В зависимост от пружината, която използвате и разположението й (вдлъбнатините са обозначени с поредния им номер отдолу-нагоре), съпротивлението на Robert Baraban Adjustable е следното:

  Съпротивление (сила на притискане) в кг за Robert Baraban Adjustable
      тежка   тежка   лека   лека
      пружина  пружина  пружина  пружина
положение  средата  в края   средата  в края
пружина   на дръжки на дръжки на дръжки на дръжки
1-1     49,2    28,1    20,8   11,4
1-2     55,0    31,4    23,1   13,2
2-2     60,9    34,8    25,6   14,6
2-3     68,8    39,3    28,4   16,2
3-3     76,5    43,7    31,3   17,9
3-4     83,3    47,6    34,7   19,8
4-4     91,7    52,4    38,3   21,9
4-5     100,3   57,3    40,8   23,3
5-5     108,7   62,1    45,0   25,7
5-6     116,7   66,7    47,6   27,2
6-6     127,4   72,8    53,4   30,5
6-7     134,2   76,7    57,4   32,8
7-7     143,7   82,1    62,0   35,4
7-8     154,2   88,1    66,3   37,9
8-8     161,7   92,4    70,5   40,3
8-9     170,1   97,2    73,9   42,2
9-9     181,8   103,9   79,8   45,6
9-10    191,5   109,4   83,5   47,0
10-10    200,0   114,3   88,9   50,8

    Колко и кога да тренираме?
    Случва се, някой да си купи нови хендгрип. И започва упорито да тренира по цял ден с идеята да постигне бързо максимални резултати. Обаче седмици минават, а при него - след малък първоначален прогрес, нещата започват да тъпчат на едно место и даже резултатите може да се върнат назад. Бодибилдърите са упорит народ и не е невъзможно дори да се претоварите. Помнете, че това не е гуменото геврече, което може да стискаме по цял ден. Действително, мускулите на предмишницата, китката и пръстите са малки и сравнително бързо се въстановяват. Но, заедно с тях, сериозно натоварване получават връзките, ставите и сухожилията, а на тях им трябва доста повече време за въстановяване. Нормалното е да се провежда тежка тренировка не повече от веднъж на 5 дни.
    Програмата по-долу предвижда една тежка и една лека тренировка на 5 дни или седмица. Между тях трябва да почивате (повече след тежката тренировка). Натоварването е напълно достатъчно.
    За постигане на най-добри резултати, изпълнявайте програмите след силовите тренировки или в дните за почивка между тях.
    Как се изпълняват упражненията?
    Съпротивлението на "работния" хендгрип се определя с проба. Това е вариантът, с който може да изпълните за 30-60 секунди 5-10 повторения. При тренировка за силата на хвата не се препоръчват серии по-продължителни от минута. Загряването се изпълнява с т.н. "загряващ" хендгрип с по-малко съпротивление, а негативните повторения - с т.н. "целеви" хендгрип с по-голямо съпротивление от работния. Програмата по-долу е предложена при използване на тежката пружина и вариант за работно съпротивление - позиция "5-5". Това съответства на едно средно ниво. За да е максимално полезна за вас, трябва да я адаптирате спрямо вашите реални възможности в момента.
    С времето силата ви ще се промени. Щом можете да изпълните 10-12 повторения с "работния" хендгрип, време е да вземете преместите пружината на позиция с по-голямо съпротивление. Работният ще стане загряващ, целевият ще стане работен, а за нов целеви ще подберете позиция с още по-голямо съпротивление.
    Движенията се изпълняват със средно темпо - 1-2 секунди на сгъване и толкова или малко повече на ръзгъване.
    В програмата е предвидено негативно сгъване със задържане. Това се прави като сгънете хендгрипа с помощта на другата ръка до допиране на дръжките. После задържате само с работещата ръка колкото можете (желателно е 5-7 секунди) и постепенно разгъвате пръстите. В програмата е препоръчано минималнота време на задържане.
    Изпълнявате определения брой повторения с едната ръка и после повтаряте същото с другата. В прогрмите е указан броят повторения за всяка от тях, а не общо.
    Време за почивка между сериите - 2 до 4 минути.

Тренировка - легкая

4X, Загряване. Съпротивление: I серия - "1-1", II - "2-2", III - "3-3", IV - "4-4"
3X, работен хендгрип - съпротивление "5-5"
1X, Съпротивление "1-1"

Тежка тренировка

4X, Загряване. Съпротивление: I серия - "1-1", II - "2-2", III - "3-3", IV - "4-4"
3X, работен хендгрип - съпротивление "5-5"
3X, Негативни повторения. Съпротивление "6-6". Време на задържане - максимално

Създадено от BdinSoft