Програма за хардгейнери с интензивни тренировки с клъстъри

Тази програма не е за начинаещи. Тя е за онези любители, които тренират без стероиди и химия, борят се с железата години наред, с усърдие и постоянство, но резултатите и ръстът на мускулната са незадоволителни. Може да бъде полезна и за атлетите с по-отзивчиви към тренировките тела да преодолеят "застоя" и да тръгнат отново напред. Въобще, да си хардгейнер не е нещо необичайно (според гуруто Стюард МакРобърт болшинството от хората в залите може да се включат в тази група). И това не е окончателна присъда, а с правилно подбрана подбрани упражнения и програма може да се постигнат прогрес и нелоши резултати. Тук се предлага интензивна програма за 6 седмици, която ще разтърси цялото ви тяло. Разработена е от специалистите на списанието Men's Health. Тренировките не са леки, изискват максимални усилия и поне средно ниво на подготовка. Особеното тук е повишаването на интензивността с изпълнението на специален вид серии - клъстери.

    Хардгейнерите си имат своите особенности и програмата е насочена именно към атакуване на проблемите. Мускулите им са устойчиви на натоварване. Обикновените тренировки, които дават при другите поне средни резултати, на тях не им вършат работа. Нужен е специален режим с продължително натоварване - затова в програмите на МакСтюард има серии с по 20 повторения. Тук този проблем се решава с клъстерите. Хардгейнерите обикновено имат по-ниско ниво на хормоните и специално на тестостерона - именно те отговарят за ръста на мускулите. Затова се набляга на упражненията със свободни тежести, които въздействат на цялото тяло (клек, мъртва тяга, пуш преса) и стимулират увеличаването на производството на хормоните. Типичният хардгейнер е слаб физически. Затова се правят упражненията така, че да нараства силата, а заедно с нея и масата на мускулите. За укрепване на нервната система в програмата има разнообразие и цикличност - редуване на периоди на много интензивно натоварване с периоди на отдих и по-леки тренировки. Обръща се специално внимание на слабите места за тази група трениращи - избрани са варианти, които товарят по-малко кръстът и гръбначният стълб, повече се тренират прасците.
    Конкретно за програмата:
    Изпълняват се 3 тренировъчни комплекса, които се редуват през 1-2 дена (примерно: понеделник - сряда - петък). Програмата е разработена за срок от 6 седмици и прогресивното изменение на броят на сериите и повторенията в тях са дадени в таблицата по-долу. Шестата седмица почивайте - без силови тренировки. Почивка след сериите - 5 минути след клековете и мъртвата тяга и 2 минути след останалите упражнения. При добри резултати (прираст 3-5 кг за 6 седмици) може да повторите програмата още веднъж, но не повече.
    В основата на програмата са особени серии - клъстери. Те позволяват целевите мускули да се натоварват по-продължително. Представляват вариант за приложение на метода "почивка - пауза", който е измислен от Майк Менцер. С тежест, с която може да изпълните технически правилно 5-6 повторения, изпълнявате 2 повторения, после отдъхвате 15-20 секунди и отново правите 2 повторения със същата тежест. Така изпълнявате 8, 10 или дори 12 повторения, вместо 5-6. Джо Уайдър казва, че този много напредничав метод не е получил същата гласност и значимост като флашинг методът, суперсериите и гигантските серии и други защото методът развива сила и размери, но изгаря по-малко калории и оставя културиста доста заоблен. При хардгейнерите това е добре дошло и не е проблем.
    Интензивността се променя и с постепенното увеличаване на повторенията и използваните тежести при следващите тренировки. Нека това да става много плавно и постепенно. Не е задължително на всяка тренировка да добавяте повторение, а за увеличаване тежестта използвайте най-малките дискове за щанга по 0,5 - 1 кг.
    Изпълняват се така наречените сдвоени серии. Упражненията в тях са обозначени с букви "А" и "Б". Редувате серия от упражнение "А" и серия "Б" докато изпълните зададения брой. (Като при суперсериите, но с нормална почивка между тях).
    Преди тренировката трябва добре да загреете мускулите и ставите. Загрявката ускорява кръвообращението, подготвя сърцето за преход към по-тежки упражнения, предпазва от нежелани травми. Отделете 5-10 минути за упражнения, но изключете бягането и подскоците , а на кардио тренажорите отделете не повече от 5 минути. Темпото е умерено - колкото да загреете, а не да се изморите.
    Преди основните упражнения се провежда допълнителна специална загрявка. Изпълнявате със същото упражнение 2-3 серии, но с по-малки тежести. Примерно: I серия - 15 повторения с тежест 50% от работната, II - 12 повторения с тежест 60% от работната и III - 10 повторения с тежест 80% от работната. После изпълнявате работната серия.
    След тренировката трябва да отделите отново 5-10 минути за леки упражнения за отпускане на мускулите. Полезно е да изпълните и упражнения за разтягане на натоварените мускули.
    Накрая ще напомниме, че програмите са ефективни само когато се съчетават с добро хранене и почивка.

№ упражнение                    седмица
                първа    втора    трета   четвърта   пета   
              серии повт. серии повт. серии повт. серии повт. серии повт.
Тренировка 1
1 Класически полуклек с    4 4х2    3 4х2    6 6х2    2 12    4 4х2   
  щанга зад врата
2 Гребане с права щанга към  4 4х2    3 4х2    6 6х2    2 12    4 4х2
  корема от наклонен стоеж
  с надхват
3А Изтласкване на щанга от   3 6     3 10    3 5     2 20     3 6
  тилен лег със средноширок
  хват на хоризонтална пейка
3Б Бицепсово сгъване с права  3 6     3 10    3 5     2 20     3 6
  щанга с раменен подхват от
  стоеж
4А Повдигане на щанга с широк  3 5     3 7     3 3     2 12     3 5
  хват до брадата
4Б Руски сгъвания на краката  3 макс   3 макс   3 макс    2 8-10    3 макс
  на пода
5 Повдигания на пръсти от   3 20    3 15    3 30     3 10     3 20
  седеж на калф-машина
6 Повдигане на коленете от   3 макс   3 макс   3 макс    3 макс    3 макс
  вис на лост
Тренировка 2
1А Горна (частична) мъртва   4 6     4 8     5 5     2 12     4 6
  тяга със щанга
1Б Трапецовидно повдигане на  4 8     4 10    5 6     2 20     4 8
  рамене (шраги) с дъмбели в
  спуснати надолу ръце
2А Изтласкване на щанга от   3 5     3 8     3 3     2 12     3 5 
  тилен лег на хоризонтална
  пейка с тесен хват
2Б Лицеви опори с ръцете    3 8     3 12    3 6     2 20     3 8
  върху швейцарска топка
3А Напади напред с щанга зад  3 8     3 12    3 5     2 15     3 8
  врата
3Б Набиране на лост с широк   3 макс   3 макс   3 макс    2 10     3 макс
  надхват към гърдите
4 Повдигания на пръсти от   3 15    3 20    3 10     2 30     3 15
  стоеж на един крак с дъмбел
5 Коремни преси от лег на   3 макс   3 макс   3 макс    3 макс    3 макс
  швейцарска топка
Тренировка 3
1А Изтласкване на щанга от   4 4х2    3 4х2    6 4х2    2 12     4 4х2
  тилен лег със средноширок
  хват на хоризонтална пейка
1Б Набиране на лост с      4 4х2    3 4х2    6 4х2    2 12     4 4х2
  допълнителна тежест с подхват
  на ширината на рамената
2А Румънска (римска) мъртва   3 10    3 15    3 8     2 20     3 10
  тяга със щанга
2Б Пуш преса с щанга      3 6     3 8     3 4     2 12     3 6
3А Класически полуклек с    3 6     3 8     3 3     2 12     3 6
  щанга зад врата
3Б Концентрирано бицепсово   3 12    3 15    3 8     2 20     3 12
  сгъване на EZ-щанга от седеж
4 Повдигания на пръсти от   3 30    3 25    2 50     2 20     3 30
  седеж на калф-машина
5 Наклони встрани с дъмбел на 3 12    3 10    3 15     3 8     3 12
  наклонена машина за екстензии

    Отдолу сме показали програмата за първата седмица, а през останалите промените са съгласно таблицата.

Тренировка 1

4X, Серии - клъстер. Почивка през 2 повторения 15-20 секунди
4X, Серии - клъстер. Почивка през 2 повторения 15-20 секунди
3X, Сдвоени серии
3X, Сдвоени серии
3X,
3X, максимален брой повторения

Тренировка 2

4X, Сдвоени серии
3X, Сдвоени серии
3X, Сдвоени серии
3X, броят на повторенията е за всеки крак
3X, максимален брой повторения

Тренировка 3

4X, Сдвоени серии - клъстер. Почивка през 2 повторения 15-20 секунди
3X, Сдвоени серии
Повторения: - 6
Време в секунди:
3X, Сдвоени серии
3X,
3X, Брой повторения и на двете страни

Създадено от BdinSoft