Англо-американски единици за измерване обем в кулинарните рецепти

Този материал е подготвен за тези, които обичат да експериментират и търсят разнообразие в рецептите от чуждестранни книги и сайтове.

    Обеми в кулинарията.
    Течностите в кулинарните рецепти обикновено се измерват по обем. Насипните и сухи продукти се измерват по маса. Обемът на чашката и лъжицата е стандартизиран във всяка страна, но за хранене в практиката се използват прибори с най-различни размери.

    • Чаена лъжичка
    Използва се като мярка за тегло или обем. Като правило, в европейските рецепти като пълна лъжичка се разбира такава "с връх". В англоезичните рецепти е обратно - пълната лъжичка най-често се разбира "без връх" ("level teaspoon"). Ако трябва да се разбира с връх, това се указва специално ("heaped teaspoon"). В Европа обикновено е прието, че една чаена лъжичка е обем от 5 мл.
      Условни обозначения: t. = tsp. = tspn. = teaspoon (англ.)
                           TL — (нем. Teelöffel)
      Американска чаена лъжичка: 1 tsp = 4,93 мл
                                       = 5 мл (в американската диетология)
                                       = 1/3 супена лъжица (tbsp USA)
                                       = 60 капки (х 0,08 мл)
      Английская чаена лъжичка:  1 tsp = 5,9 мл
                                       = 5 мл (в медицинана, понякога в кухнята)
                                       = 1/3 супена лъжица (tbsp British)

    • Супена лъжица
    Използва се като мярка за тегло или обем. Като правило, в европейските рецепти като пълна лъжица се разбира такава "с връх". В англоезичните рецепти е обратно - пълната лъжица най-често се разбира "без връх" ("level teaspoon"). Ако трябва да се разбира с връх, това се указва специално ("heaped teaspoon"). В Европа обикновено е прието, че една супена лъжица е обем от 15 мл. В Русия и страните от ОНД е прието, че една супена лъжица е обем от 18 мл.
      Условные обозначения: T = tb = tbs, tbsp = tblsp = tblspn — (англ.
                            Tablespoon)
                            EL — (нем. Esslöffel)
      Американска супена лъжица: 1 tbsp = 14,79 мл
                                        = 15 мл (в американската диетология)
                                        = 3 чаени лъжички (tsp USA)
                                        = 1/2 течни унции (fl oz USA)
      Английская супена лъжица:  1 tbsp = 17,7 мл
                                        = 15 мл (в медицината, понякога в кухнята)
                                        = 3 чаени лъжички (tsp British)
                                        = 1/2 течни унции (fl oz British)
      Австралийска супена лъжица:1 tbsp = 20 мл
                                        = 4 чаени лъжички (tsp)
                                        = 2/3 течни унции (fl oz)

    • Десертна (детска) лъжичка
    Обикновено се използва като прибор за хранене от децата, но намира приложение и за дозиране на течни и насипни субстанции в битовата медицина и кулинарията. Дозирането на медицински препарати с детски лъжички е особено широко разпространено в Норвегия. В Европа е прието, че обемът в една детска лъжичка е 10 мл. Една детска лъжичка е равна на две чайни лъжички.
    Условни обозначения: dessertspoon (англ.)
      Американска десертна лъжичка: 1 dessertspoon = 9,86 мл
                                      = 10 мл (в американската диетология)
                                      = 2 чайни лъжички (tsp USA)
                                      = 2/3 супени лъжици (tbsp USA)
      Английска десертна лъжичка: 1 dessertspoon = 11,8 мл
                                      = 10 мл (в медицината, понякога в кухнята)
                                      = 2 чайни лъжички (tsp British)
                                      = 2/3 супени лъжици (tbsp British)
      Австралийска десертна лъжичка: 1 dessertspoon = 10 мл
                                      = 2 чайни лъжички (tsp)

    • Американская лъжичка за кафе
      Условни обозначения: coffeespoon (англ.)
      Съдържание:        1 coffeespoon = 2,46 мл
                                       = 1/2 чайни лъжички (tsp USA)

    • Американска лъжичка за подправки
      Условни обозначения: spicespoon (англ.)
      Съдържание:         1 spicespoon = 1,23 мл
                                       = 1/4 чайни лъжички (tsp USA)

    • Чашка (купа)
    В чуждестранните рецепти се среща измерването на тегло и обем в чашки. Като мярка за обем съдържанието на чашката не се определя така строго като лъжицата. Обемът е различен в различните кухни. Метричната чашка е 250 мл.
      Условни обозначения: C. = cup (англ.)
      Американска чашка:          1 cup = 236.6 мл
                                        = 240 мл (в американската диетология)
                                        = 16 супени лъжици (tbsp USA)
                                        = 48 чайни лъжички (tsp USA)
      Английска чашка:            1 cup = 284 мл
                                        = 240 мл (в медицината, понякога в кухнята)
                                        = 1/2 пинти (pint British)
                                        = 10 течни унции (fl oz British)
                                        = 17,339 дюйма
                                        = 1,2 американски чашки
      Австралийска чашка          1 cup = 250 мл
      Канадска чашка              1 cup = 250 мл
      Новозеландска чашка         1 cup = 250 мл
      Японска чашка:              1 cup = 200 мл

    • Чаши за спиртни напитки
    В зависимост от напитката се използват много видове различни чаши, примерно:
    вид чаши за напитки                            вместимост
• Чаша за ракия и водка малка (рюмка)               50 мл
• Чаша за концентрат на столче "Сиеста"             60 мл
• Чаша за ракия на столче                           115 мл, 155 мл
• Чаша за високоалкохолни напитки Rock-Gobbler      230 мл
• Чаша за коктейли Alto-Ball                        310 мл
• Чаша за уиски тънкостенна                         290 мл
• Чаша за уиски, водка                              300 мл
• Винена чаша                                       100—150 мл
• Конячна чаша                                      75-250 мл
• Ликьорна чаша                                     25-30 мл
• Чаша за шампанско                                 125-150 мл
• Коктейлна чаша                                    125-150 мл
    Има още огромен брой различни видове шотове, чаши и др., но в чуждестранните кулинарни рецепти най-често се използват следните:
    - Американска система:  1 рюмка (wineglass) = 59,12 мл
                                                = 2 течни унции fl oz USA
                                                = 1/4 чашки cup USA
    - Английска система:   1 рюмка (wineglass)  = 56,8 мл
                                                = 2 течни унции fl oz British

    • Бутилка
    Обикновено бутилките се изработват по определен стандартен размер. В чуждестранните английски рецепти понякога обемите се указват в бутилки:
      вид                                   вместимост
      бутилка мляко                         = 946,36 мл
                                            = 1 кварта qt British
      бутилка уиски                         = 757,1 мл
                                            = 1/5 стари галони
      бутилка шампанско                     = 630,91 мл
                                            = 2/3 кварти qt British
      бутилка френско шампанско             = 750 мл
      филет                                 = 1/2 бутилки шампанско
                                            = 375 мл
      бутилка вино                          = 750 мл
                                            = 25,36 течни унции fl oz British
      бакет («ковш») неофициална единица    = 18,927 л
                                            = 5 имперски галона gal British

    • Течна унция
      Течната унция е мярка за измерване обема на течности.
      Условни обозначения: fl oz (англ.)
      Американска течна унция:      1 fl oz = 29,57 мл
                                            ≈ 30 мл (за хранителни продукти)
                                            = 1/16 пинти (pt USA)
                                            ≈ 2 суп. лъжици (tbsp USA)
                                            ≈ 6 чайни лъжички (tsp USA)
                                            ≈ 1/8 чашки (cup USA)
                                            ≈ 1/128 галона (gal USA)
      Английска течна унция:        1 fl oz = 28.41 мл
                                            ≈ 28 мл (за хранителни продукти)
                                            = 1/20 имперски пинти (pt British)
                                            = 1/5 джила

    • Джил
      Тази единица за измерване обема на течности  се използува сега главно за приготвяне на алкохолни коктейли.
      Условни обозначения: dʒɪl = Gill (англ.)
      Американска система:             1 Gill = 118,29 мл
                                               ≈ 0,118 л (дм3)
                                               = 5/6 имперски джила
                                               = 1/4 пинти (pt USA)
                                               = 4 течни унции (fl oz USA)
      Британска Имперска система:       1 Gill = 142,07 мл
                                               ≈ 0,142 л (дм3)
                                               = 8,670 куб. дюйма
                                               = 1,2 америк. джила
                                               = 1/4 пинти (pt British)
                                               = 5 течни унции (fl oz British)

    • Пинта
      В пинти измерват бирата даже в страни, където пинтата не се използва за измермане на други течности. Във Великобритания в пинти измерват също мляко и сайдер.
      Условни обозначения: pint = pt (англ.)
      Пинтата е равна на една осма от галона. Тъй като се определя от обема на галона, а той е различен в различните страни, то и обемът на пинтата съответно не е еднакъв.
      Американска течна пинта:                             1 pt = 0,473 л
      Американска суха пинта:                              1 pt = 0,551 л
      Английска имперска пинта:                            1 pt = 0,568 л

    • Кварта
      Квартата също има различна големина, в зависимост от географския регион, където се използва.
      Условни обозначения: quart = qt (англ.)
      1 кварта = 2 пинти = 1/4 галона
      Квартата е равна на четвърт галон и, соответно:
      Американска кварта за течности:                     1 qt = 0,946 л
      Американска суха кварта:                            1 qt = 1,101 л
      Английска имперска кварта:                          1 qt = 1,137 л   

    • Галон
      Обикновено се използва за течности, в редки случаи — за насипни материали. Традиционно се прилага в страните, където е използвана английската мерна система. Галонът в началото се е определял като обема на 8 фунта пшеница. По-късно други разновидности на галона са введени по подобен начин и за други продукти. През 1824 году Британският парламент заменя всички варианти на галона с един вид - имперски галон.
      Условни обозначения: C = gal = gallon (англ.)
      Обемът на галона не е еднакъв в различните страни.
      * Аржентина:                                      1 gal = 3,800 л
      * Великобритания:
        - галон имперски или обикновен British          1 gal = 4,546 л
                                                              = 4 кварти (qt)
                                                              = 8 пинти (pt)
                                                              = 32 джила Gill
                                                              = 160 fl oz
        - пруф-галон, за измерване на спирт             1 gal = 2,594 л
        - галон стар, за измерване вино и течности      1 gal = 3,785 л
        - галон за насипни материали                    1 gal = 4,405 л
      * Куба:                                           1 gal = 3,785 л
      * САЩ:
        - галон обыкновен малък                         1 gal = 3,785 л
        - галон за насипни материали                    1 gal = 4,405 л
        - пруф-галон, за измерване на спирт             1 gal = 1,890 л

    • Пек
      Обикновено се използва при продажба на ябълки по обем, в кошници или пакети.
      Условни обозначения: peck = pk (англ.)
      Американски пек:                  1 pk USA = 8,81 л (дм³)
                                                 = 0,9689 пека англ.
      Английски пек:       1 pk British Imperial = 9,092 л (дм³)
                                                 = 2 галона gal British
                                                 = 1,032 пека америк.

    • Бушел
      Това е единица за обем, която се използва в английската и американската система мерки. Прилага си за измерване на насипни товари, основно селскостопански, но не и за течности.
      Условни обозначения: bushel = bsh. = bu (англ.)
      Американски бушел:            1 bushel USA = 35,239 л
                                                 = 0,9689 английски бушела
                                                 = 9,309 американски галона
      Английски бушел:        1 bushel British = 36,369 л (дм³)
                                                 = 2219,36 кубически дюйма
                                                 = 4 английски пека
                                                 = 8 галона gal British
                                                 = 32 сухи кварти qt British
                                                 = 64 сухи пинти pt British
                                                 = 1,032 американски бушела
      Освен това, бушел наричат и тарата за съхраняване и транспортиране на ябълки. В международната торговия под бушел, като правило, се разбира кутия с тегло 18 кг.

    Забележки:
    В практиката има най-различни чаши и лъжици. Затова изберете такива, които са ви най-удобни и измерете тяхния обем с помощта на тарирана чашка и теглилка.
    Насипните материали се измерват по обем като се насипват с връх, но без предварително стръскване и трамбоване. Течните продукти се наливат до ръба.
    Отчитайте, че влажността силно влияе на теглото на насипните материали. Пресните плодове и зеленчуци при еднакъв обем са по-тежки от престоялите и т.н. Хубавото е, че повечето рецепти позволяват дозиране на сол, пипер и др. "на вкус" и само някои изискват спазването на точни пропорции.
    На етикетите обикновено се указва калоричността и съдържанието на протеини, мазнини и въглехидрати на 100 грама. Но има много случаи, когато данните са за бройка, порция, чашка и др. Указаното количествот може да се отнася както за сух, така и за готов продукт. Особено голями са разликите при бобови и зърнени храни, които при приготвяне поемат вода 2-3 повече от теглото си.
    Домашните чашки и лъжички не са достатъчно точни за мерене на лекарства. При нужда, специалистите съветват да се използва спринцовка с точно обозначени обеми.

Създадено от BdinSoft