Англо-американски единици за измерване тегло (маса) в кулинарните рецепти

Този материал е подготвен за тези, които обичат да експериментират и търсят разнообразие в рецептите от чуждестранни книги и сайтове.
    Ще отбележим, че мерните единици за измерване на теглото (масата) в Американската и Британската имперска системи почти напълно съвпадат. Друг въпрос е, когато се мери с чашки и лъжици.

    • Гран
      Условни обозначения: granum = gr (англ.)
      Това е остарела единица за маса на основата на теглото на средно ечемичено зърно. Существат няколко разновидности, които, макар и рядко, до сега се използват:
      Нюрнбергска система:          1 gr = 0,0622 грама
      Тройска система:              1 gr = 0,0648 грама
      Ювелирен гран:                1 gr = 1/4 тегловни карати
                                          = 0,05 грама

    • Драхма
      Условни обозначения: dram (англ.)
      Драхмата е древнегръцка монетна единица, а също единица за измерване на маса. Първоначално е била кюлче сребро с тегло 1/60 мини. Това е остаряла единица за маса, но до сега понякога се използва.
      Еквивалентност:               1 dram = 1/16 унции oz
                                           = 27,34 грани
                                           = 1,77 грама

    • Унция
      Условни обозначения: ounce = oz = oz at (англ.)
      Унция авердюпуа (унция) в САЩ, Англия и ред други страни се явява една от най-разпространените единици за маса. Не я бъркайте с други мерни единици с това наименование (Течна унция "fl oz" — мерна единица за обем на течности. Тройската унция "t oz или ozt" = 31,1 г, прилага се в банковите и ювелирните дейности за измерване теглото на скъпоценни метали. Аптекарска унция — остарял термин.)
      Еквивалентност:                 1 oz = 28,349523125 грама ≈ 28,35 грама
                                           = 1/16 паунда lb
                                           = 16 драхми dram
                                           = 437,5 грани gr
 
    • Паунд
      Условни обозначения: pound = lb (англ.)
      В англоезичните страни паундът е основна единица за тегло (маса).
      Эквивалентность:                1 lb = 453,59237 грама ≈ 454 грама
                                           = 16 унции oz
                                           = 7000 грани gr   

    • Квартерн
      Условни обозначения: quartern British (англ.)
      Това е историческа мерна единица, остарял термин.
      Еквивалентност:    1 quartern British = 1,588 кг
                                            = 1/4 стоуна stone
                                            = 3,5 фунта lb

    • Клов
      Условни обозначения: clove British (англ.)
      Това е историческа мерна единица, остарял термин.
      Еквивалентност:       1 clove British = 3,175 кг
                                            = 7 паунда lb
                                            = 1/16 хандредвейта голями

    • Стоун
      Условни обозначения: stone = st (англ.)
      Това е историческа мерна единица, остарял термин. По современните британски закони, стоунът  (англ. stone «камък») не влиза в списъка на единиците за измерване на масата, които са разрешени за използване в торговията. Във Великобритания и Ирландия се изпользва като единица за масата на човешкото тяло.
      Еквивалентност:               1 stone = 6,350 кг
                                            = 14 паунда lb
                                            = 1/2 квартера голями
                                            = 1/8 хандредвейта голями

    • Квартер къс
      Условни обозначения: short quarter(англ.«четвърт»)
      Еквивалентност:        1 short quarter = 11,34 кг
                                             = 1/4 хандредвейта малки
                                             = 25 паунда lb

    • Тод
      Условни обозначения: tod (англ.«груз»)
      Това е историческа мерна единица, остарял термин.
      Еквивалентност:                   1 tod = 12,7 кг
                                              = 1 квартер дълъг
                                              = 1/4 хандредвейт голям
                                              = 28 паунда lb
                                              = 2 стоуна stone

    • Слаг
      Условни обозначения: slug (англ.)
      Това е неметрична единица за измерване на масата в САЩ и Великобритания.
      Еквивалентност:                  1 slug = 14,6 кг

    • Хандредвейт      
      Това е неметрична единица за измерване на масата в САЩ и Великобритания. Различават се американски и английски хандредвейти:
      - Американски хандредвейт (къс хандредвейт short hundredweight, къс центнер, американски центнер, центал cental, американски квинтал quintal USA). Използна се основно в селското стопанство (тегло на животни, пшеница и т. п.).
      Условни обозначения: net cwt = short cwt (англ.)
      Еквивалентност:              1 short cwt = 45,359 кг
                                               = 100 паунда lb
                                               = 1/20 къси тона short ton
      - Английски хандредвейт (дълъг хандредвейт long hundredweight, дълъг центнер, английски центнер, лондонски хандредвейт, английски квинтал quintal British ). Използва се рядко.
      Условни обозначения: gross cwt = long cwt (англ.)
      Еквивалентност:                1 long cwt = 50,802 кг
                                                = 112 паунда lb
                                                = 1/20 дълги тона long ton

    • Вей
      Това е неметрична единица за измерване на масата във Великобритания. Исползна се рядко.
      Условни обозначения: wey (англ.)
      Еквивалентност:                      1 wey = 2—3 хандредвейта long cwt
                                                 = 101,6—152,4 кг

    • Метрически тон
      Условни обозначения: millier tonne = metric tonne = t (англ.)
      Еквивалентност:                        1 t = 1000 кг
                                                 = 2204,6 паунда lb
                                                 = 0,984 дълги тона long ton

    • Американски (малък, къс) тон
      Това е единица за измерване на масата, която се използва в САЩ. В САЩ често я наречат просто «тон», а за метричния тон и английския (дълъг) тон специално се уточнява кой от тях се използва.
      Условни обозначения: ton = short ton (англ.)
      Еквивалентност:                  1 short ton = 907,185 кг
                                                   = 20 къси хандредвейта
                                                   = 2000 паунда lb

    • Английски  (дълъг, голям) тон
      Английският тон е използван във Великобритании и страните от Обединените наций. Заменен е от метричния тон след официалното преминаване към метричната система. Ограничено се исползва в САЩ.
      Условни обозначения: long ton = gross ton = weight ton (англ.)
      Еквивалентност:                    1 long ton =  1016,047 кг
                                                    = 20 дълги хандредвейта
                                                    = 2240 паунда lb

Създадено от BdinSoft