Температура в печката - чуждестранни скали и описания

Тези, които готвят по чуждестранни рецепти, срещат различни описания на температа. По какъв начин се прави това зависи главно от това - от коя част на света идва рецептата или печката.
    Температурата се измерва в градуси, но съществуват няколко температурни скали: по Целзий  (°C, най-разпространената скала в света), по Фаренхайт (°F, използва се в САЩ и някои други страни) и по Келвин  (К, използва се във физиката и други точни науки).
    Разликата между скалите на Целзий и Келвин е в това, че за нула са приети различни температури. При Целзий това е температурата на замръзване на водата, а при Келвин това е абсолютната нула, т.е. –273,15 °C. 
    Скалата на Фаренхайт се отличава от тази на Целзий не само по температурата приета за нула, но и по големината на един градус. Ако рецептата или печката са дошли от Америка, температурата обикновено е по Фаренхайт. Температурата на замръзване на водата 0°C = 32 °F.
    За преобразуване градусите по Фаренхайт в целзиеви градуси се използва формулата:
    
    °C = 5/9 (°F – 32) или °C = (°F – 32)/1,8

    Ако рецептата е дошла от Австралия, там температурата се описва обикновено с термини: cool ("студено"), slow ("бавно"), very slow ("много бавно"), moderate ("умерено"), hot ("горещо") и др.

    Ориентировочна сравнителна таблица на температурите

Фаренхайт       Целзий         Газ             описание
Fahrenheit     Celsius       Gas Mark         Description
32°F                0°C         
212°F             100°C         
225               110°C        1/4 (a quarter) Very Slow
250°F             120°C        1/2 (half)      Very Slow    
275°F             140°C        1               Cool ,Very Slow
300°F             150°C        2               Slow
325°F             160°C        3               Slow,Very Moderate
350°F             180°C        4               Moderate
375°F             190°C        5               Moderate
400°F             200°C        6               Moderately Hot
425°F             220°C        7               Moderately Hot
450°F             230°C        8               Hot
475°F             240°C        9               Very Hot
500°F             260°C         

    Горната таблица е за случая, когато има 9 степени на регулатора за температурата в газовата печка. Когато има 7  степени (позиции) на регулатора за температурата в газовата печка, може да се използва следната таблица:

Фаренхайт      Целзий         Газ
Fahrenheit     Celsius      Gas Mark
250             120             1
300             150             2
325             160             3
350-375     180-190             4
400-425     200-210             5
450-475     220-230             6
500-525     240-250             7  

    Регулирането на температурата при газовите печки е доста по-сложно. Както виждате определена позиция на регулатора съответства на температура "от-до", в някакви граници (температурен диапазон). Деленията (позициите) на регулатора за температура при газовите печки се установяват от производителите различно. Затова, правилно е да се снабдите със специален термометър за печка (със скала до 300°C) и да определите съответствието конкретно за Вашата печка.

    Напомняме, че сравнително точно съответствие между температурата и деленията на регулатора има при новите печки. След някакво време на използване на уреда, това съответствие се променя. Ако искате да работите при точно определена температура, ще трябва да разчитате на специален термометър за печка (със скала до 300°C). Това е важно, особено при приготвяне на някои капризни сладкиши. 

Създадено от BdinSoft